VVD zet vraagtekens bij kosten openhouden LAKtheater

De tonnen subsidie die Leiden jaarlijks in het openhouden van het LAKtheater wil steken gaan de VVD te ver. Die partij is bang dat het benodigde bedrag in de toekomst bovendien nog zal stijgen. Ook mist de partij de randvoorwaarden waaraan het LAK zou moeten voldoen om de subsidie te krijgen. Ook naar muziekcentrum De Nobel gaat volgens de VVD teveel geld in tijden waarin zeer fors moet worden bezuinigd. Ook de ChristenUnie kijkt voor het verzachten van andere bezuinigingen naar het geld dat voor deze twee instellingen is gereserveerd. De PvdA wil een takkstelling op het budget voor het LAK. De Stadspartij haalt het geld liever weg bij ‘prestigeproject’ Scheltema.

Volgens cultuurwethouder De Haan is de vier ton die de gemeente aan het LAK wil toekennen goed doorgerekend. Hij bestrijdt dat er geen voorwaarden gesteld zullen worden. De Haan: “We hebben ook heel scherp onderhandeld met de universiteit.” Het LAK valt nu nog helemaal onder de Universiteit Leiden, in de toekomst worden de lasten verdeeld. De gemeente gaat de programmering deels bekostigen, de universiteit neemt de huisvestingslasten voor haar rekening.

Geld bij het Scheltema Complex weghalen en daarmee bijvoorbeeld de kosten van het LAK en de Nobel deels te dekken is geen optie voor de wethouder. Hij wees er tijdens de discussie over de begroting in de commissie Onderwijs & Samenleving op dat Scheltema in de cultuursector één van de weinige netto-betalers aan de gemeente is: “Het is dus absoluut geen subsidieslurper”.

Leiden Palet 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×