Tussen de Breestraat en de Aalmarkt komt een nieuwe winkelsteeg. Het pand Breestraat 68 wordt gesloopt om dat mogelijk te maken. Op www.aalmarkt.nl staat een 'artist impression' van de plannen.

Aalmarktplannen na decennia alsnog gerealiseerd

We schrijven 1978. De gemeente Leiden maakt een zogeheten structuurplan voor de binnenstad van Leiden. In dat plan is onder andere de ontwikkeling opgenomen van het Aalmarktgebied en het versterken van de winkelfunctie van dit deel van de stad. Tot zover de oorsprong van een hele serie Aalmarktplannen die Leiden de afgelopen decennia van de tekentafel liet rollen. Daarna volgden het plan Sleutelhof, het Aalmarktplan, een uitgekleed Aalmarktplan, een uitgesteld Aalmarktplan en een afgesteld Aalmarktplan. en dan nu eindelijk een, zei het opgeknipt, Aalmarktplan dat de realisatiefase lijkt te gaan halen. Binnenkort moet de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het gebied vaststellen. Daarin zijn onder meer een extra winkelsteeg en 8.000 m2 extra winkeloppervlak in monumentale stijl opgenomen.

Naast het stedenbouwkundig plan is er nu ook een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt en een beeldkwaliteitsplan. Die plannen gaan nu de inspraak in. Wethouder Van Woensel (ruimtelijke ordening, binnenstad) hoopt dat na de zomer van 2011 het definitieve bestemmingsplan vastgesteld kan worden. Vervolgens moeten er bouw- en sloopvergunningen worden verleend en kan de uitvoering van de plannen echt beginnen. “Het zal wel 2013 worden voor er steigers staan,” aldus Van Woensel die blij is dat er nu eindelijk een plan ligt dat niet alleen uitvoerbaar is, maar ook breed wordt gedragen. Vanavond nog sprak hij met de klankbordgroep Aalmarkt, met daarin omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. “De reacties zijn overwegend postief. Sommigen kunnen niet wachten op de start van de (ver)bouw. Dat Leiden dàt nog mag meemaken: de Aalmarkt wordt gerealiseerd en de V&D gaat verbouwen. Het moet niet gekker worden, na 25 jaar.” Ook de rijksmonumentendienst en de door velen gevreesde gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) zijn enthousiast.

Het gebied dat nu op de schop gaat wordt aan de Breestraatkant begrensd door de Waalse Kerk en Apotheek Centrum, beiden blijven bestaan. Aan de Aalmarktkant loopt het van het voormalige hotel Au bord du Rhin (naast De Waag) tot en met het ‘Gat van Van Nelle’. Dat gat wordt deels volgebouwd en deels getransformeerd tot winkelsteeg die doorloopt naar de Breestraat. Het pand Breestraat 68 moet daarvoor wijken en wordt gesloopt. Tegenover de steeg komt een nieuwe Waaghoofdbrug die uitkomt op de Stille Rijn ter hoogte van Restaurant Scarlatti. De gebouwen binnen het vierkant, waaronder het huidige LVC, worden deels verheeld, zodat er ook grote winkelruimtes ontstaan. Om het monmentale karakter te behouden, blijven de binnenmuren en plafonds voor een deel intact. “We gaan hier geen Leidsenhage bouwen, het winkelend publiek moet zien dat ze in een historische omgeving zijn,” aldus wethouder Van Woensel.

Leiden Aalmarktproject


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×