CDA: "Wethouder Van Woensel schendt parkeerafspraken"

Het CDA is boos op VVD-wethouder Van Woensel. CDA-fractievoorzitter Arjen Bonestroo snapt niet dat het college met twee varianten komt voor het realiseren van parkeerplaatsen op het Morspoortterrein. De ene variant gaat uit van het realiseren van een parkeergarage, terwijl de andere variant uitgaat van parkeren op maaiveld. “In die ‘maaiveldvariant’ wordt al het groen op het terrein verwijderd. Alle bomen moeten om. Het terrein zal daardoor veranderen in een asfaltwoestijn,” zo schrijft hij op de website van zijn partij. “Met de variant die uitgaat van een parkeergarage kan er groen behouden worden en verandert het terrein in ieder geval niet in een dorre blikvlakte.”

De CDA–fractie wil dat er op het Morspoortterrein een parkeergarage wordt gerealiseerd van minimaal 300 parkeerplaatsen. De ‘maaiveldvariant’ die door VVD-wethouder Van Woensel aan de Raad wordt aangeboden, biedt plaats aan 230 auto’s. Daarmee voldoet de maaiveldvariant niet aan de afspraken die de coalitiepartijen hebben gemaakt over het aantal plaatsen op het Morspoortterrein, omdat daarin werd uitgegaan van minimaal 280 plekken. Bonestroo: “De VVD heeft het wel steeds over het realiseren van parkeerplekken, maar nu het op realiseren aankomt laat de VVD-wethouder het binnen het college behoorlijk afweten. Het gaat de CDA-fractie niet om het produceren van mooie plannen, maar vooral om het realiseren van reeds bestaande plannen. Voor de CDA-fractie geldt ‘een man een man, een woord een woord’. Kennelijk ligt dat voor de VVD-wethouder anders.”

In de vorige raadsperiode hebben CDA en VVD de toenmalig wethouder Witteman (PvdA) steeds het vuur na aan de schenen gelegd als het ging om het realiseren van parkeerplaatsen op het Morspoortterrein. “Onze consistente houding leidde uiteindelijk zelfs tot het vertrek van GroenLinks. Het is dan toch wel wrang om te constateren hoe gemakkelijk Van Woensel nu onder het touw door springt,” zo vindt Bonestroo.

Van Woensel zegt zoveel mogelijk rekening te willen houden met de wensen van de omwonenden en daarom ook een ‘maaiveldvariant’ acceptabel te vinden. Die wijkt overigens wel af van het plan dat de wijk zelf als alternatief opstelde, maar is in de ogen van Van Woensel het hoogst haalbare. “Er komen dan weliswaar minder parkeerplekken dan in het coalitieakkoord afgesproken, maar ik vind dat verdedigbaar.”

De Morspoortgarage had overigens bijna twee wethouders hun baan gekost, zo onthulde oud-wethouder Marc Witteman vorige week op deze site: “Nog maar twee jaar geleden kreeg ik van VVD en CDA te horen dat ik kon opstappen als ik er niet in zou slagen om de grote Morspoortgarage binnen de collegeperiode onomkeerbaar te maken. Ik ben heel benieuwd welke keuze deze twee partijen nu gaan maken.”

Leiden Morspoortgarage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×