Wellus-nietusspel over cijfers RijnGouwelijn

De Vereniging van Reizigers in het Openbaar Vervoer (ROVER) en de provincie Zuid-Holland ruziën over de prognoses voor de RijnGouwelijn. ROVER heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) een aantal tot nu toe vertrouwelijke stukken opgevraagd en concludeert dat de provincie in de aanbestedingsprocedure van de RGL met nieuwe, minder gunstige cijfers, rekent dan degene die tot nu toe bekend waren. Zo zouden de reizigersopbrengsten nu op 5 miljoen euro in 2016 worden geraamd, terwijl in eerdere berekeningen werd uitgegaan van 14,8 miljoen.

Ook de kosten vallen volgens ROVER nu veel hoger uit, nl. 24 miljoen i.p.v. 16,4 miljoen euro. Gedeputeerde Asje van Dijk laat weten dat ROVER de informatie foutief heeft geinterpreteerd en bovendien niet over alle (vertrouwelijke) informatie beschikt om wel de juiste conclusies te trekken.

ROVER op haar beurt vindt dat de provincie dan maar een extra toelichting had moeten geven toen de stukken gewobd werden. Voor de reizigersvereniging spraken de cijfers voor zich. Ook verwijt ROVER de provincie dat ze de stukken ook na openbaarmaking onder de pet hield en ze bijvoorbeeld niet beschikbaar stelde aan Provinciale Staten en aan consumentenorganisaties toen die een advies moesten geven over het Programma van Eisen. Daardoor zou de hele aanbesting volgens ROVER nu ongeldig kunnen zijn.

ROVER denkt dat de provincie met de RGL aan strop heeft die in 2016 kan oplopen tot 17 miljoen en in 2022 tot 8 miljoen euro. Bedragen waarvoor geen dekking is. Als de kosten voor beheer, onderhoud en sociale veiligheid ook worden meegeteld gaat het volgens ROVER zelfs om 34 miljoen voor 2016 en 25 miljoen euro in 2022. ROVER is bang dat de provincie geld uit de busexploitatie haalt om tekorten op de RLG te dekken. “Er dreigt een kaalslag voor het bestaande busnet,” zo stelt ROVER in een verklaring, waarin wordt geconcludeerd dat de ‘buitenom variant’ over bestaand spoor nu al de beste is: “De RGL moet buitenom blijven rijden: vlug, veilig en voordelig.” De provincie is aan dat tracé 3,5 miljoen per jaar kwijt.

De provincie stelt dat – in een proces van aanbesteding – stukken met bijvoorbeeld geraamde kosten en opbrengsten vertrouwelijk zijn en dus niet worden verspreid. Provinciale Staten is wel mondeling over de aanbestedingscijfers geïnformeerd. De cijfers waarmee ROVER heeft gerekend zijn volgens de provincie uitsluitend bedoeld voor een bonusregeling waarop de vervoerder die de RGL gaat uitvoeren aanspraak kan maken. Dat gaat om bedragen die lager liggen dan de verwachte opbrengsten.

De kosten voor exploitatie en veiligheid drukken volgens de provincie niet op het budget van de RGL omdat die uit andere potjes woren betaald. ROVER stelt daar tegenover dat het sowieso kosten zijn die zonder RGL niet gemaakt zouden hoeven worden en stelt dat het geld zonder RGL op een andere manier aan het openbaar vervoer ten goede kan komen.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×