Bezuinigingen deels teruggedraaid

Leiden moet de komende jaren bezuinigen. En fors ook. Daar zijn alle partijen in de Leidse gemeenteraad het wel over eens. Maar waar de klappen moeten vallen is minder eenvoudig. De gemeenteraad vergaderde er de afgelopen weken in verschillende commissies al avondenlang over en deze week was de finale. In een marathonzitting, woensdagmiddag van 16.00 uur tot even na 23.00 uur en afgelopen avond van 20.00 uur tot 02.30 uur, passeerden ruim 70 wijzigingsvoorstellen de revue. Uiteindelijk stelde de raad de begroting vast. Maar wel met een flink aantal wijzigingen. Zo wordt de OZB niet verhoogd om een afvalstoffenheffing te voorkomen, krijgt bureau HALT nog éénmaal geld voor voorlichtingslessen en worden de minima komen jaar nog gespaard.

Met name dat laatste punt was zeer heikel. De collegepartijen hebben eerder dit jaar in hun beleidsakkoord vastgelegd dat de minima worden ontzien, maar die belofte kon volgens het college niet helemaal worden ingelost vanwege de enorme omvang van de bezuinigingen. Daar kon een raadsmeerderheid niet mee leven en dus werd die bezuiniging teruggedraaid. Het benodigde geld haalt de gemeente nu uit een reservering voor precariorechten op ondergrondse kabels. Energietransporteur Liander betaalt die rechten, maar vecht ze aan. Eind februari volgt een rechterlijke uitspraak. De raad neemt met de dekking een voorschot op een voor de gemeente positieve uitslag van die rechtzaak.

D66-wethouder Robert Strijk van financiën probeerde nog tevergeefs om de raad ertoe te bewegen om de bezuiniging niet een jaar, maar zes maanden uit te stellen. “Kennelijk maakt u een andere risicoinschatting dan het college,” zo concludeerde hij toen duidelijk werd dat een raadsmeerderheid de bezuiniging niet wilde doorvoeren.

Paul van Meenen, fractievoorzitter van de grootste partij in de raad, D66, vindt dat te rechtvaardigen. “Op deze manier kunnen we de bezuinigingen in elk geval een jaar uitstellen. Dat geeft ons in ieder geval tijd om andere mogelijkheden te onderzoeken. Als we de rechtzaak verliezen hebben we sowieso een groot probleem en zullen we tussentijds een nieuw besluit moeten nemen, maar als we hem winnen hebben we voor de jaren een dekking.” Alleen de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren stemde tegen, waarmee het wijzigingsvoorstel werd aangenomen.

Leiden Palet 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×