Foto: Chris de Waard.

Asje van Dijk: "Leiden moet niet alleen aan zichzelf denken"

De RijnGouwelijn wordt gewoon aangelegd over het Hooigracht/Langegracht tracé. Daarvan is gedeputeerde Asje van Dijk overtuigd. Dat niet iedereen daar blij mee is vindt hij NIMBY-gedrag (not in my backyard), want bij elk groot infrastructureel project zijn mensen die zoiets niet door hun voor- of achtertuin willen, zo zei hij afgelopen avond in de bovenzaal van restaurant Cojico waar het CDA Leiden een politiek café hield. “Maar het is nu eenmaal de taak van de provincie om te kijken wat waar komt en vervolgens de belangen af te wegen als het om regionale projecten gaat,” aldus Van Dijk die de stelling verdedigde dat het om een democratisch genomen besluit gaat.

De RGL is wat Van Dijk betreft ook veel meer dan een tram van Gouda naar de kust. “Door het op provinciaal niveau te bekijken, kan rekening worden gehouden met het totale ov-netwerk in de Randstad. Het gaat niet alleen om de RGL, maar ook om de aansluiting op de Stedenbaan (treinen naar de regio Dordrecht) en de Zuid-Tangent (regio Schiphol).” Door al die gebieden met openbaar vervoer aan elkaar te knopen, ontstaat er volgens Van Dijk pas echt een goed ov-alternatief voor de auto. “Je moet stapje voor stapje toewerken naar een eindpunt. Ook al is dat nu nog een stip aan de horizon.”

Van Dijk vindt dat Leiden nu echt moet gaan meewerken aan de komst van de RijnGouwelijn. “Leiden redeneert alleen uit eigen belang. Het is daarmee een ‘sta-in-de-weg voor de regio. De RGL is een icoon geworden voor vertragingstactieken.” Van Dijk vindt dat het nu echt afgelopen moet zijn met de Leidse tegenwerking: “Leiden gooit steeds kiezelsteentjes op het spoor. Door zo’n kiezelsteentje kan een stilstaande trein niet wegkomen. Maar als die trein eenmaal rijdt, vermorzelt ‘ie dat kiezelsteentje,” zo klonk het dreigend.

Ook kon hij het niet nalaten erop te wijzen dat Leiden de komst van de tram door nieuwe wetgeving (crisis- en herstelwet) niet langer kan tegenhouden. Leiden heeft dat in de ogen van de gedeputeerde ook helemaal aan zichzelf te danken. Van Dijk: “In 2000 en 2006 is bestaand spoor als alternatief onderzocht. En het was de Leidse gemeenteraad die in 2006 vond dat die optie niet aan de bevolking moest worden voorgelegd. Leiden heeft het toen zelf afgeschoten, niet de provincie. De gemeenteraad vond de vervoerswaarde te laag, omdat er naast de Haagweg geen extra stations konden worden aangelegd en er bovendien ook woningen gesloopt moesten worden.”

Van Dijk is daarom blij met de nieuwe wetgeving die de mogelijkheden inperkt om tot in het einde der dagen via allerlei procediures en bezwaren te voorkomen dat projecten gerealiseerd kunnen worden. Die periode is nu ingekort tot twee jaar. Daarna kan er op een éénmaal genomen beslissing niet meer teruggekomen worden.

De besluitvorming over de RGL en de RLR maakt Van Dijk overigens niet meer mee in zijn functie als gedeputeerde. Bij de statenverkiezingen in maart volgend jaar is hij niet meer herkiesbaar. “Ik heb deze functie dan acht jaar vervuld en wilde echt werk maken van een flink aantal projecten. En ik heb toch veel bereikt,” zo concludeert hij zelf alvast.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×