Mevrouw De la Rie voerde namens de paar overgebleven en de reeds vertrokken bewoners van de Alexanderstraat ruim een half uur het woord tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Regio. Een unicum in de Leidse raad waar insprekers normaal vijf minuten spreektijd krijgen. (Foto: Chris de Waard).

Bewoners Alexanderstraat woedend over sloopplannen

Woningcorporatie De Sleutels wil 55 sociale huurwoningen in de Alexanderstraat, de Anna Paulownastraat en de Herensingel slopen. Voordat daadwerkelijk met de sloop en herontwikkeling kan worden begonnen, moet de gemeenteraad een sloopbesluit nemen. En dat is volgens de bewoners nu net wat de gemeente niet moet doen. Volgens De Sleutels, daarin gevolgd door het college, heeft onderzoek naar de bouwtechnische kwaliteit en de fundering van de woningen uitgewezen dat renovatie geen optie is. De Sleutels wil ook niet meer in de vooroorlogse woningen investeren, omdat ze sowieso niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen.

Volgens de overgebleven bewoners, slechts vier huizen zijn nog bewoond, is de staat van de woningen helemaal niet zo slecht en is het besluit gebaseerd op enkele woningen met achterstallig onderhoud. Mevrouw De la Rie, die kwam inspreken namens de zittende en reeds vertrokken bewoners, had een uitgebreid feitenrelaas opgesteld, waarin college, woningcorporatie De Sleutels en ook de regio Holland Rijnland een veeg uit de pan kregen. De vijf minuten spreektijd wist ze met instemming van de commissie uiteindelijk op te rekken tot ruim 37 minuten. Nooit eerder kreeg een burger in de Leidse raad zo lang het woord.

Punt na punt wees ze de commissieleden op zaken die volgens de bewoners in de afgelopen jaren zijn misgelopen. Zo erg mis dat ze de Nationale Ombudsman hebben ingeschakeld en nu ook de hulp in gaan roepen van de in Leiden woonachtige minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. ‘De gemeente en de woningbouwvereniging hebben de bewoners slecht geinformeerd, misleid, bedrogen, doodgezwegen, genegeerd en nooit naar ze geluisterd’ is een korte samenvatting van het relaas dat ruim een half uur duurde. De la Rie: “We blijven als bewoners verbijsterd en gedesillusioneerd achter.” Volgens de bewoners heeft De Sleutels zo’n beetje alles fout gedaan wat ze fout konden doen. “En het college ziet dat allemaal door de vingers, het is een vrijbrief voor alle corporaties om maar hun gang te gaan.”

Ook een bewoner van een te slopen woning in de Anna Paulownastraat kwam protesteren tegen de sloop van de woning waar hij al 27 jaar met plezier woont. Zeker nu De Sleutels de afgelopen jaren flink heeft geinvesteerd en hij nieuwe deuren, cv, dubbele beglazing en zelfs een dakkapel had gekregen. Een soortgelijk verhaal kwam van Elger Niels die eveneens namens bewoners van de Alexanderstraat sprak. Ook hij wil dat de raad niet instemt met de sloop. “Het feit dat er nog maar vier zittende huurders zijn, wil niet zeggen dat de rest heeft ingestemd met de sloop,” zo hield hij de raadsleden voor: “Eerst de bewoners wegjagen en dan inspraak organiseren zou van u geen goedkeuring moeten krijgen.” Volgens de insprekers zijn de vertrokken bewoners misleid en onder druk gezet.

Met 14 kilo dossier en opgenomen (telefoon)gesprekken willen de bewoners nu alsnog hun gelijk halen. Als sloop niet meer tegen te houden is willen ze in elk geval dat de raad ervoor zorgt dat er alsnog een sociaal plan komt. Volgens De Sleutels is dat er al lang, de bewoners beweren dat ze er nooit mee hebben ingestemd. De gemeenteraad heeft volgens de bewoners ook veel fouten gemaakt in het hele proces. Dhr, Niels: “Dat is u echter nauwelijks aan te rekenen, omdat het college u zo selectief van informatie heeft voorzien, dat u uw controlerende taak eigenlijk niet kon uitvoeren.”

De bewoners vragen de raad een diepgaand onderzoek in te stellen. “Komt dat er niet, dan worden alle Leidse huurders vogelvrij verklaard.” Begin december vindt de inhoudelijke behandeling van het sloopvoorstel plaats in de commissie. Daarbij worden dan ook de inspraakreacties betrokken.

Leiden alexanderstraat


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×