Sloopbesluit Alexanderstraat goedgekeurd

Woningcorporatie De Sleutels kan de sloop- en nieuwbouwplannen voor de Alexanderstraat en omgeving uitvoeren. De raad heeft er wel vertrouwen in dat er een goed sociaal plan komt ook al moeten de laatste puntjes nog op de i gezet worden. Voor één bewoner die tot nu toe weigert te vertrekken uit de te slopen woning moet nog een oplossing worden gezocht. Vorige maand spraken woedende bewoners de commissieleden nog toe omdat er volgens hen nauwelijks overleg was en de woningen veel minder slecht zouden zijn als door De Sleutels wordt beweerd. Dat heeft ertoe geleid dat er hernieuwde aandacht is voor het sociaal plan. Ook in Tuinstadwijk kan De Sleutels verder met de plannenmakerij.

Voor die wijk wordt momenteel een intagrale gebiedsvisie opgesteld die ertoe moet leiden dat er meer en betere woningen komen. Veel bestaande woningen zullen worden opgeknapt. Een aantal verouderde portiekwoningen gaan tegen de grond en maken plaats voor nieuwe appartementen en ééngezinswoningen. De huur mag na renovatie niet meer stijgen dan de besparingen die de nieuwbouw voor de bewoners oplevert door een lagere energienota. Per saldo zijn ze dus evenveel kwijt als nu.

Leiden alexanderstraat


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×