Vragen LL over parkeerbeleid

Leefbaar Leiden stelt het college vragen over het parkeerbeleid in de Sleutelstad en de handhaving daarop. Het valt de partij op dat steeds meer autobezitters in het centrum en de buitenwijken slordig parkeren. Zij zetten hun auto op het trottoir, een straathoek, of parkeren dubbel. Dit gebeurt ook, als er elders in de buurt nog genoeg parkeerruimte is. Verder constateert LL dat er grotere voertuigen zoals werkbusjes, en soms zelfs tractoren, vrachtwagens en shovels in straten geparkeerd worden, vlak voor de ramen van bewoners.

De partij vraagt of het college dit probleem erkent en waarom er, als dat het geval is, niet gehandhaafd wordt. De partij wil bovendien weten of de politie, of de gemeente verantwoordelijk is voor die handhaving. LL vreest dat het aantal foutparkeerders toeneemt als de blauwe zones ingevoerd worden. De fractie vraagt burgemeester en wethouders dan ook, of zij het er mee eens zijn, dat rondom die zones streng gehandhaafd moet worden op het foutparkeren. Verder is LL benieuwd welke voertuigen er wel en welke er niet in woonstraten geparkeerd mogen worden. Tenslotte wil de partij weten waar Leidenaars over foutparkeerders kunnen klagen en hoe die klachten worden afgehandeld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×