Ook provincie wil Oostvlietpolder nu groen houden

De Oostvlietpolder moet groen blijven. Dat vindt nu ook de Provincie Zuid-Holland. Leiden moet daar wel zelf om komen vragen bij het provinciebestuur. Woensdagmiddag werd een door D66 Zuid-Holland ingediend amendement aangenomen door Provinciale Staten. Tot nu toe hield het provinciebestuur nog steeds vast aan de komst van een bedrijventerrein in de polder en dreigde enkele weken geleden zelfs nog met een inpassingsplan. Dat is nu dus van de baan.

De Leidse gemeenteraad nam vorige week al een voorstel van D66 Leiden aan waarin het college wordt opgeroepen om er direct na de statenverkiezingen bij de (in)formateur van het nieuwe college van gedeputeerde staten op aan te dringen afstand te nemen van het bedrijventerrein. In overleg met de regio (Holland Rijnland) wil Leiden werk maken van het revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen om zo tegemoet te komen aan de wensen van het bedrijfsleven voor meer ruimte.

Leiden Regio Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×