Gemeente jaagt op miljoenen euro's bijstandsfraude

De gemeente Leiden heeft nog bijna 12.000.000 euro tegoed van Leidse bijstandsgerechtigden. Bij maar liefst de helft van dat bedrag gaat het om fraudeurs die gepakt zijn. De andere helft bestaat uit leningen. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen in sommige gevallen geld krijgen van de gemeente. Om een eigen bedrijf te beginnen of om bijvoorbeeld een koelkast te kopen. De gemeente heeft bij een deel van hen de grootste moeite om dat geld terug te krijgen. Van een kikker kan je geen veren plukken en Leiden wil wel humaan te werk gaan. “We halen geen woningen leeg,” zo laat wethouder Jan-Jaap de Haan weten. Wel wil hij met name de fraudeurs veel harder gaan aanpakken. Als de gemeenteraad ermee instemt, moeten die voortaan ook rente gaan betalen over hun schuld aan de gemeente.

“Het voorkomen van dit soort vorderingen krijgt prioriteit,” aldus De Haan die de teugels veel strakker gaat aanhalen. Zo krijgen mensen met een betalingsachterstand voortaan veel sneller te maken met invorderingsmaatregelen. “En dan gaat het niet alleen om rente die de gemeente in rekening wil gaan brengen,” zo klinkt het dreigend. De Haan: “We gaan op alle manieren kijken of mensen vermogen hebben. Is dat het geval, dan wordt daar beslag op gelegd.” Hoe ver dat gaat wil de wethouder nog niet zeggen, maar hij sluit geen maatregel uit. Ook de gang naar de rechter zal vaker gemaakt worden. Bijvoorbeeld als een alleenstaande moeder een bijstandsuitkering krijgt, omdat de ex-exgenoot de alimentatieplicht niet nakomt. De Haan: “Het geld gaan we dan bij hem terughalen.”

Vooral fraudeurs kunnen het schudden. De Haan: “De nood is hoog. De gemeente heeft steeds minder geld en als we aan de ene kant moeten bezuinigen op sociaal beleid, terwijl er aan de andere kant voor miljoenen niet binnenkomt dan is dat extra zuur.” De Haan hoopt met het heffen van rente op de openstaande bedragen een deel van de bezuinigingen te kunnen verlichten.

Het binnenhalen van de openstaande bedragen gaat hoe dan ook lang duren. De gemeente mag niet meer dan 10% van de bijstandsuitkering inhouden, omdat mensen anders te weinig geld overhouden om van te leven. Op een uitkering van 900 euro gaat het dan dus om 90 euro per maand die kan worden afgelost. De openstaande bedragen variëren van enkele honderen euro’s tot soms wel een ton.

Voor 2011 geldt er overigens een regeling voor zogenaamde spijtoptanten. Fraudeurs die nog niet gepakt zijn, kunnen zichzelf melden en een regeling treffen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×