Akkoord getekend Oude Kooi en Tuinstadswijk

Woningcorporatie de Sleutels en bewoners van de Oude Kooi en de Tuinstadwijk hebben hun handtekening gezet onder een stevig sociaal akkoord, dat hun belangen behartigt. In beide wijken gaat de corporatie de komende jaren flink herontwikkelen en start de Sleutels op korte termijn met de aanpak van verouderde woningen. De aanpak vindt in fases plaats, waarbij sommige bewoners zullen moeten verhuizen. Om ervoor te zorgen dat de belangen van de bewoners goed gewaarborgd zijn, is er een sociaal akkoord bereikt, waarover ruim een jaar lang met bewonerscommissies gedebatteerd is. “Er is stevig onderhandeld tijdens de besprekingen”, aldus Wilbert de Wilde, manager Vastgoed van de Sleutels. “We zijn heel tevreden over het resultaat. Als je met elkaar in gesprek blijft, kom je er altijd wel uit.”

Een aantal punten uit het akkoord:

Terugkeermogelijkheden voor bewoners, waarvan de woning wordt gesloopt.
Veel woningen blijven in de sociale huursector.
Bewoners met een inkomen tot € 43.000,- kunnen in de sociale huursector blijven wonen.
Woonlastenregeling bij energiebesparende maatregelen.
Een goede vergoedingsregeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen.
Goede procesafspraken voor bewonersparticipatie in de deelprojecten.
Doorschuifregeling in de wijk voor huidige bewoners.
Behouden van de leefbaarheid in de wijk.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×