Pers niet welkom bij discussieavond RijnGouwelijn

Het is met afstand het meest besproken onderwerp van de afgelopen tien jaar: de RijnGouwelijn door het centrum van Leiden. Maar wat de ‘stakeholders’ er van vinden, moet geheim blijven. Op dit moment wordt in zalencentrum Four Reasons aan de Lange Mare een door het stadsbestuur georganiseerde discussieavond gehouden over de tracékeuze. Sleutelstad werd de zaal uitgestuurd en ook het Leidsch Dagblad kreeg te horen dat men niet welkom was. “De mensen moeten hier vrijuit kunnen praten,” zo vindt tramwethouder Robert Strijk van D66.

Die mensen zijn vertegenwoordigers van wijk- en buurtverenigingen die langs één van de (on)mogelijke tracés liggen, de universiteit, hogeschool, kvk, ondernemersverenigingen, ROVER, enzovoorts. Kortom, iedereen die niet alleen gewoon betrokken inwoner van de stad is.

Aanleiding van de discussieavond is het eind vorig jaar gepresenteerde rapport van de Commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leiden van Boele Staal. Daarin krijgt Leiden het advies om de definitieve tracékeuze beter te onderbouwen. De drie mogelijke tracés worden dit jaar daarom uitputtend onderzocht op milieueffecten, vervoerswaarde, ruimtelijke en economische ontwikkelingen, leefbaarheid, veiligheid en bestuurlijke en juridische handelingsruimte. Ook de financiële haalbaarheid is een belangrijke component. Zeker nu zo’n beetje duidelijk aan het worden is dat het beschikbare geld voor de RijnGouwelijn (deels) wordt overgeheveld naar de RijnlandRoute, zodat die weg ongefaseerd kan worden aangelegd.

Het stuk dat vanavond wordt besproken heet Synthese Leiden. Uitgenodigd om mee te praten zijn ‘Stadspartners’ en een aantal bewonersorganisaties. Die mogen met het college van gedachte wisselen over de positionering van Leiden. “Zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hun opmerkingen in de pers verschijnen,” aldus wethouder Strijk die vindt dat het zijn feestje is en dat het college dus zelf wel bepaalt wie er is uitgenodigd. We mochten van de wethouder na afloop wel komen vragen hoe hij de avond had beleefd. Daarvoor bedanken we, beleefd.

Leiden Regio RijnGouwelijn


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×