De Naald, foto: PR.

Traditionele Dodenherdenking bij de Naald

Op woensdag 4 mei vindt de traditionele Dodenherdenking bij de Naald in De Kooi plaats, als altijd georganiseerd door woningcorporatie De Sleutels. De corporatie staat in het bijzonder stil bij de slachtoffers, die leden waren van de voorgaande woningbouwvereniging ‘De Eendracht’. Directeur van de Sleutels, Gerda van der Berg zal de plechtigheid openen, gevolgd door een toespraak van wethouder Roos van Geldereren en van Huguette Tichler-Schlemper, vicevoorzitter Raad van Commissarissen van de Sleutels. Het is mogelijk om op woensdag 4 mei tussen 13.00 – 16.00 uur bloemen af te geven bij de Baptistenkerk aan de Driftstraat 49a.

Programma

*16.30 uur: Ontvangst van de gasten in de Baptistenkerk 
*17.15 uur Stille tocht naar het herdenkingsmonument De Naald (hoek  Parkstraat/Atjehstraat)
*Gerda van den Berg, directeur-bestuurder van de Sleutels, opent de plechtigheid
*Toespraak van Roos van Gelderen, wethouder Gemeente Leiden
*Toespraak van Huguette Tichler-Schlemper, vicevoorzitter Raad van Commissarissen  van de Sleutels
*Gelegenheid tot het leggen van kransen of bloemen
*Oplezen van de Namen op de Naald
*Mogelijkheid voor genodigden om een toespraak te houden
*Kinderen van OBS De Viersprong dragen een gedicht voor
*Last Post door een trompettist van Jong K&G 
*Twee minuten stilte
*Gerda van den Berg sluit de plechtigheid
*Het gezelschap keert terug naar de Baptistenkerk

Leiden Dodenherdenking


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×