Het bestuur van het mecenaat bestaat uit (v.l.n.r.) penningmeester Haro Schultz van Haegen, secretaris Sylvia den Engelsen, Ton van Raan, voorzitter Elco Brinkman,  Jeroen Maters en Michiel Scheltema. (Foto: De Lakenhal).

Gemeente kort Lakenhal niet bij aanboren nieuwe geldstromen

Onder de naam Lucas van Leyden Mecenaat probeert een commissie onder voorzitterschap van Elco Brinkman extra geldstromen aan te boren voor stedelijk museum De Lakenhal. Voor de uitbreiding en restauratie van de monumentale ‘Laecken-Halle’ stelde de gemeente Leiden eerder 13,5 miljoen euro beschikbaar. Het mecenaat wil met haar acties een aanvullend bedrag bijeen krijgen om een nieuwe tentoonstellingszaal, aantrekkelijke publieksruimtes en een hoogwaardige inrichting te kunnen realiseren.

Het college heeft afgelopen week beloofd om als het mecenaat daarin slaagt, het museum niet te zullen korten op de gemeentelijke bijdrage.

Het mecenaat richt zich bij de fondsenwerving op filantropische Leidenaren die het museum een warm hart toedragen. Het Lucas van Leyden Mecenaat kent drie geefkringen met elk hun eigen privileges: drapeniers, staalmeesters en gouverneurs.

Dit jaar en in 2012 richt het Lucas van Leyden Mecenaat zich specifiek op de ondersteuning van de restauratie en nieuwbouw van De Lakenhal. Daarna zullen de opbrengsten van het mecenaat ten goede komen aan herinrichting, programmering en bijzondere projecten van het museum.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×