Raadsvergadering vanmiddag en vanavond via Sleutelstad

Vanaf 16.00 uur vergadert de Leidse gemeenteraadvanmiddag over de zogenaamde Perspectiefnota (meerjarenbegroting) en het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL). ’s Middags komen de algemene beschouwingen van de fractievoorzitters van de verschillende partijen aan bod, na de schorsing (van 18.30 uur tot 20.30 uur) die van het college van B&W. Verder staat onder meer de evenementennota op de agenda. Volg de vergadering via www.sleutelstad.nl/raadsvergadering.

In verband met de behandeling van de jaarrekening, perspectiefnota en PRIL beginnen de meeste raads- en commissievergaderingen de komende maand al om 16.00 uur. Zie voor een overzicht de website van de gemeenteraad.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×