Gemeentebestuur stemt in met bouwplan Big Boss locatie

Het college van B&W is van plan om akkoord te gaan met het plan van projectontwikkelaar Veursche III BV om op de voormalige Big Boss locatie aan de Maredijk drie gebouwen met in totaal 106 koopappartementen te bouwen. De gebouwen worden respectievelijk vier, vijf en zes verdiepingen hoog. Ook komt er op het terrein 2300 m2 commerciële ruimte en een verdiepte parkeergarage voor 185 auto’s. De monumentale villa aan de rand van het gebied wordt verbouwd tot kantoorruimte. Langs de oever van de Haarlemmertrekvaart komt een openbaar wandelpad.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan en de molenbiotoop van de Maredijkmolen, maar voldoet wel aan de wensen van de gemeente. Het college wil daarom een vrijstelling verlenen voor het bestemmingsplan. Het effect van de bebouwing op de Maredijkmolen is volgens het college verwaarloosbaar klein. Ter compensatie wordt bij meerdere Leidse molens de begroeiing aangepast, zodat de molens meer wind kunnen vangen.

Voordat de bouw van start kan, worden de bezwaarmakers nog door de gemeenteraad gehoord. Het gaat daarbij om milieudefensie, een stichting die zich bezig houdt met het behoud van het gebied langs de Haarlemmerstrekvaart en een omwonende. De bezwaren hebben betrekking op de molenbiotoop, het kappen van beeldbepalende bomen en geluidoverlast.

Advertentie

Leiden villamaredijk


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×