Provincie wil bijdrage Ringweg Oost schrappen

Het college van B&W heeft een formeel verzoek gedaan aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland om te bemiddelen tussen de gemeente Leiden en Leiderdorp over de aanleg van de Ringweg Oost. In april dit jaar gaf Leiderdorp aan niet te kunnen en willen tornen aan de eerder gestelde voorwaarden die voor Leiderdorp noodzakelijk zijn om mee te werken aan de Ringweg Oost. De wethouders van beide gemeenten vragen nu aan de provincie om te bemiddelen. Er is afgesproken dat Leiden het initiatief neemt voor een overleg tussen de betrokken gedeputeerde en wethouders van beide gemeenten.

Of de provincie erg happig is om te bemiddelen is sterk de vraag. Doordat de RijnGouwelijn niet door het centrum van Leiden komt te rijden, wil de provincie haar bijdrage aan de Ringweg schrappen. Een bemiddelingspoging over een weg die de provincie inmiddels zelf niet meer ziet zitten, lijkt dan ook niet aan de orde. De Leidse wethouder Strijk wil de provincie aan de afspraken houden en gaat er vanuit dat het geld er alsnog komt.

Advertentie

Leiden Regio RijnGouwelijn ringwegoost


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×