Jubileum Hogeschool Leiden

De Hogeschool Leiden bestaat donderdag precies 25 jaar, en viert dat jubileum met een lustrumparade.
De Hogeschool Leiden ontstond in 1986 toen verschillende opleidingen op het gebied van Hoger Gezondheidszorg Onderwijs, Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs, Hoger Laboratorium Onderwijs en diverse pabo-afdelingen een samenwerkingsverband aangingen. Binnen 25 jaar groeide de Hogeschool van 800 studenten en drie opleidingen, uit tot een hogeschool met ruim 8.000 studenten en 21 bacheloropleidingen, drie masteropleidingen en drie associate degree opleidingen. Donderdag zal burgemeester Lenferink om 15.00 uur de lustrumparade voor medewerkers en relaties openen.

Voorafgaand daaraan zullen de voorzitter van het College van Bestuur Paul van Maanen en voormalig voorzitter Ton Ouwerkerk een inleiding houden, waarin zij terugblikken op een kwart eeuw Hogeschool Leiden. Samen met de jongste docent en jongste student van de hogeschool nemen zij een voorschot op de toekomst van het hoger onderwijs en de rol van de school daarin. In het jubileumboek dat donderdag uitgereikt wordt, is te lezen hoe studenten, lectoren, bestuurders, onderwijsdirecteuren en mensen uit de beroepspraktijk de toekomst van de Hogeschool Leiden zien.

Het boek is binnenkort te downloaden van www.lustrum.hsleiden.nl. Op deze site is ook meer informatie over het jubileum te vinden. 

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×