Vragen CU over gebiedsgebonden blowverbod

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 13 juli, waarin zij blowverboden in de APV van Amsterdam onverenigbaar acht met de Opiumwet, stelt de ChristenUnie het college een aantal vragen. De partij vraagt zich allereerst af of de gemeente bij het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van gebiedsgebonden blowverboden in de APV heeft stilgestaan bij de mogelijke onverenigbaarheid ervan met de Opiumwet. Verder wil de CU weten hoe het college de effectiviteit en handhaafbaarheid van gebiedsgebonden blowverboden in Leiden tot aan deze uitspraak beoordeelt. Daarnaast wil de partij weten of de Burgemeester van mening is dat hij met artikel 172, 2e en 3e lid van de Gemeentewet (handhaving openbare orde) een voldoende geschikt middel in handen heeft om even effectief op te treden tegen onwenselijk gedrag van cannabisgebruikers op die plaatsen waar een blowverbod was ingesteld. De partij vraagt verder of burgemeester en wethouders nog mogelijkheden zien om als gemeente, binnen de bestaande regelgeving en jurisprudentie een vorm van gebiedsgebonden blowverboden in te stellen of te handhaven. Tenslotte vraagt de CU of het college bereid is de regering te benaderen en op te roepen zo snel mogelijk te komen met initiatieven om het huidig gedoogbeleid zo te wijzigen dat gebiedsgebonden blowverboden in gemeenten zoals Leiden juridisch weer mogelijk worden.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×