Half jaar uitstel voor tracébesluit Rijnlandroute

De Provincie Zuid-Holland neemt een half jaar langer de tijd om tot een besluit te komen over een tracé voor de Rijnlandroute. Gisteravond meldde de Leidse wethouder Robert Strijk nog dat het besluit mogelijk zelfs naar voren gehaald zou worden, maar een tussentijds advies van de Commissie voor de MER dat vandaag bekend is geworden zorgt nu voor uitstel. De commissie schrijft in haar tussenrapport dat de MER e2 fase op verschillende vlakken nog niet voldoende informatie geeft om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Vanmorgen heeft gedeputeerde Ingrid de Bondt dat toegelicht aan een select gezelschap van journalisten. Sleutelstad.nl mocht daarbij niet aanwezig zijn.

De Commissie voor de MER wil dat de provincie een aantal zaken nader laat onderzoeken. Het gaat daarbij om de bypass bij de Oostvlietpolder, de knoop Leiden West (dat is de aansluiting op de A44), het tunnelontwerp en het toepassen van VRI’s (verkeersregelinstallaties) in plaats van rotondes in de Churchill Avenue. Als hier verdere optimalisaties mogelijk zijn, kan dat volgens de commissie leiden tot andere milieuscores en dus tot een betere onderbouwing van de te maken tracékeuze. Gedeputeerde De Bindt neemt die aanbevelingen nu dus over en neemt een half jaar extra de tijd voor de aanvullende onderzoeken.

De eerste reacties vanuit de Leidse politiek zijn wisselend. Fractievoorzitter Paul van Meenen van D66 is blij met het uitstel waartoe Gedeputeerde Staten heeft besloten: “De Bondt is een uitstekende bestuurder. Eerst de feiten, dan pas een besluit.” De VVD Leiden is juist boos en zet de eigen gedeputeerde te kijk met de vandaag geïntroduceerde slogan “”Het is met Ingrid de Bondt dat u in de file stond.” De partij betreurt het zeer dat GS tot uitstel heeft besloten. “Het lijkt erop dat de provincie in al die jaren niet in staat is gebleken om voor voldoende informatie te zorgen of anders is Ingrid de Bondt gewoon niet het bestuurlijke type van doorpakken waarop de VVD Leiden gehoopt had,” zo stelt de partij op haar website.

De Bondt zelf tilt veel minder zwaar aan het uitstel: “Belangrijkste is dat er voor automobilisten en vervoerders een veilige, betrouwbare en kwalitatief goede verbindingsweg in de regio komt die de bereikbaarheid en doorstroming verbetert. We nemen dit advies nu ter harte en zullen er zorgvuldig op ingaan, want we willen kwalitatief goede besluitvorming. Tegelijkertijd moeten we op koers blijven met de ingezette procedure. Automobilisten en vervoerders ondervinden nu dagelijks grote hinder door de ontbrekende verbinding tussen de A4 en de A44. We kunnen dat oplossen met het geld dat het Rijk, de provincie en de gemeenten op tafel hebben gelegd. Met de aanleg van de Rijnlandroute wil ik er voor zorgen dat files verdwijnen en het verkeer kan doorstromen. Die unieke kans moeten we benutten. Zo wordt de regio beter bereikbaar en ontstaat er ruimte voor economische ontwikkeling. Dit gebied heeft zoveel kwaliteiten. Dat vraagt om een kwalitatief goede weg die voor de verbinding zorgt.”

Advertentie

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×