Koninklijke onderscheiding voor Mevrouw prof. dr. M.C.E van Dam-Mieras

Mevrouw prof. dr. M.C.E van Dam-Mieras, tot voorkort Vice-Rector van de Universiteit Leiden, is gisteren koninklijk onderscheiden. Ze is door de koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ontving de versierselen uit handen van burgemeester Lenferink. Mevrouw Van Dam ontving de onderscheiding in de Pieterskerk, waar ze afscheid nam als Vice-Rector en lid van het College van Bestuur van de universiteit. De Leidse is per 1 september met emeritaat gegaan. Rietje van Dam studeerde in Utrecht Natuurkunde en promoveerde in 1976 op het proefschrift The interaction of phospholipase A2 with lipid/water interfaces. Ze was staflid van de Faculteit der Natuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht en in 1992 werd ze benoemd tot hoogleraar Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit Heerlen. In 2007 werd mevrouw Van Dam lid van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, waar ze ook benoemd werd tot Vice-Rector Magnificus. 

Mevrouw Van Dam ontwikkelde een groot aantal studieprogramma’s en cursussen, en werkte waar mogelijk samen met andere takken van wetenschap. Ook heeft ze een groot aantal publicaties op haar naam staan en maakte ze deel uit van vele adviesraden en commissies. Ook was ze bestuurslid van allerlei wetenschappelijke instellingen. Tijdens haar bestuursperiode aan de Universiteit Leiden, heeft mevrouw Van Dam zich bijzonder ingespannen voor het ontwikkelen van een excellentieprogrammavoor studenten die meer willen en kunnen. Onder haar verantwoordelijkheid is het Leiden University College in Den Haag van start gegaan.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×