Meeuwen in Leiden vogelvrij

Leiden en Alkmaar gaan gezamenlijk aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen of ze de Flora- en Faunawet ruimer mogen uitleggen. De meeuw is een beschermde vogel, waardoor er allerlei verbodsbepalingen zijn die een effectieve bestrijding lastig maken. Momenteel heeft Leiden een tijdelijke ontheffing voor het omruilen van eieren, maar die loopt vlak voor het broedseizoen in 2012 af. Ook de gele zak blijft deel uitmaken van de meeuwenbestrijding. Niet de kleintjes die momenteel in omloop zijn, maar zakken van een normaal formaat. Daar komt dan wel een waarschuwing op te staan dat er maximaal 8 kilo afval in mag, zo blijkt uit antwoorden van het college op vragen die het CDA, de PvdA en de SP eerder deze maanden over de zakken stelden.

Het probleem met de huidige gele zakken is het kleinere formaat. Daardoor passen ze niet goed in een normale vuilnisemmer. Voor dat formaat is gekozen, omdat de gele zakken sterker zijn dan normale en de gemeente bang was dat mensen er daarom ook zwaarder (bouw)afval in zouden doen. Dan zouden ze te zwaar worden voor de vuilnismannen die ze in het centrum met de hand moeten optillen. Arbodeskundigenvan de gemeente gaan controleren of de zakken inderdaad niet te zwaar zijn. Mocht dat wel het geval zijn, dan wordt definitieve invoering heroverwogen.

Wanneer de grote gele zak in de supermarkt ligt, moet eind oktober duidelijk worden. Dan hoopt wethouder Frank de Wit (milieu) de gesprekken met de leveranciers af te ronden. Uit de offertes die de gemeente nu heeft, blijkt dat de grote gele maar liefst vier keer duurder is dan een normale vuilniszak en dat is voor De Wit geen optie. “Ze mogen misschien iets duurder zijn dan een gewone zak, maar niet veel.”

Ook over de verspreiding van de zakken hoopt De Wit eind deze maand duidelijkheid te krijgen. Daarover is hij in gesprek met de supermarkten in de binnenstad en het Centrummanagement. Duidelijk is wel dat de gemeente zelf geen vuilniszakken meer gaat inkopen. Dat wordt aan de supermarkten overgelaten.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×