Leren van de natuur bij het Groene IDee Café

Aanstaande maandag buigen de bezoekers van het Groene Idee Café zich over de vraag wat ze van de natuur kunnen leren als het gaat om sociale problemen. De natuur kent veerkrachtige ecosystemen met bijzondere samenhangen tussen elementen op allerlei niveaus. Elk element heeft een behoefte en een functie. De mens heeft er baat bij dat deze veerkrachtige systemen behouden blijven. Maar kan hij er ook van leren? Paul Hendriksen van Transition Town Nederland vertelt de aanwezigen over zijn ervaringen met dit onderwerp, onder andere bij het opzetten van de Transition Townbeweging in Nederland. De avond vindt plaats in Scheltema aan Marktsteeg 1 en begint om 20.15 uur. Deelname is gratis. Op www.ivn.nl/zuidholland staat meer informatie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×