Roerende Ruimtebelasting van de baan

Woonbootbewoners gaan geen Roerende Ruimtebelasting (RRB) betalen. Een raadsmeerderheid zal donderdag een GroenLinksmotie van die strekking steunen, waardoor het plan voor de invoering van woonbootbelasting dat achtereenvolgende colleges al sinds halverwege de jaren 90 willen invoeren opnieuw is gesneuveld. Belangrijkste om ertegen te zijn: de hoge inningskosten. Belangrijkste reden om ervoor te zijn: gelijke moniken, gelijke kappen. De RRB is de tegenhanger van de Onroerend Zaakbelasting (OZB) op woningen.

De RRB zou niet alleen gaan gelden voor woonbootbewoners, maar die vormen wel de grootste groep. Eerder liet het college op verzoek van de raad al eens tot na de komma uitrekenen of de invoering wel rechtvaardig zou zijn. Woonbootbewoners hebben al andere lasten die bewoners van een gewoon huis niet hebben. Naar aanleiding van de uitkomsten bleef het college vasthouden aan het voornemen om de RRB in te voeren. Een raadsmeerderheid van in ieder geval GroenLinks, D66 en de VVD zet nu opnieuw een streep door de invoering van wat ze ‘de meest inefficiënte belasting’ ooit noemen.

Bij invoering zou het eerste jaar 100% van de kosten opgaan aan het innen ervan. Daarna structureel 40% per jaar.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×