Bij de kruising van de Lage Rijndijk en de Sumastrastraat zal gesloopt moeten worden om een tunnel mogelijk te maken.

Ringweg Oost bezorgt Leiden hoofdbrekens

De weigering van de Provincie Zuid-Holland om Leiderdorp te dwingen om mee te werken aan de aanleg van de Ringweg Oost over het grondgebied van de Leidse buurgemeente, leidt tot forse problemen in de sleutelstad. Afgelopen zomer liet wethouder Strijk de zogenaamde ’terugvaloptie’ – de aanleg via het tracé Sumatrastraat – al uitvoerig onderzoeken. Toen nog als strategie richting de provincie om aan te tonen dat dat tracé geen optie was en de route via een tunnel onder de Zijl naar Leiderdorp echt de enige manier was om de ringweg aan te leggen. Ook zonder medewerking van Leiderdorp.

Uit dat onderzoek bleek dat een ringweg via de Sumatrastraat zo’n goede oplossing is, dat hij veel meer extra verkeer gaat aantrekken dan de buitenom-variant via Leiderdorp. Dat zorgt voor enorme nieuwe verkeersproblemen bij de aansluiting op de Hoge Rijndijk. Die zijn alleen op te lossen met zowel een over- als een onderdoorgang op de plek waar de verlengde Kanaalweg de oversteek maakt naar het industrieterrein De Waard. Kosten: 50 miljoen extra.

De Leidse wethouder Robert Strijk gaat nu snel in gesprek met zijn Leiderdorpse collega, verkeerswethouder Wassenaar. Strijk: “Leiderdorp heeft deze slag nu wel gewonnen, maar de provincie schrijft ook dat zowel Leiden als Leiderdorp geen maatregelen mogen nemen die grote negatieve gevolgen hebben voor de ander.” In dat licht gaat Strijk er vanuit dat Leiderdorp niet overgaat tot het afwaarderen van de Engelendaal. Als die route ook als belangrijke verkeersader blijft voortbestaan, hoopt Leiden met verkeersmaatregelen te kunnen voorkomen dat de Sumatratunnel zoveel verkeer te verwerken krijgt dat de onbetaalbare aanpassingen bij de Hoge Rijndijk noodzakelijk worden.

De financiering van het Sumatrastraat-tracé is overigens ook nog lang niet rond. Zelfs als de provincie blijft meebetalen – dat is onzeker, omdat de provinciale bijdrage was gekoppeld aan de aanleg van de RijnGouwelijn door de Leidse binnenstad – is er waarschijnlijk niet voldoende geld om de straat vanaf de Willem de Zwijgerlaan tot aan de Lage Rijndijk te ondertunnelen. Een weg op maaiveld-niveau is voor een meerderheid van de gemeenteraad onbespreekbaar, dus de lengte van de tunnel wordt nog een aardige discussie.

Bij de kruising van de Sumatrastraat met de Lage Rijndijk is nu ook niet voldoende ruimte voor de tunnelmonden en uitritten. Om dat toch mogelijk te maken, zullen de woningen aan de kant van de Zijloever gesloopt moeten worden.

Leiden Regio ringweg


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×