Inspraakronde nieuw ligplaatsenbeleid

Van 5 december tot 16 januari kunnen insprekers reageren op het voorgestelde ontwerp voor het nieuwe ligplaatsenbeleid van Gedeputeerde Staten. Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat schepen vlot en veilig over de provinciale vaarwegen kunnen varen. Hiermee stimuleert de provincie de binnenvaart. Met meer goederen-vervoer over het water zijn er minder vrachtwagens op de weg nodig. Het nieuwe ligplaatsenbeleid kan gevolgen hebben voor eigenaren van recreatieschepen aan eigen oevers en bewoners van woonboten. Volgens het ontwerp voorstel mogen schepen alleen aanleggen bij openbare ligplaatsen of ligplaatsen met een ontheffing of vrijstelling. Op alle andere locaties in en langs de provinciale vaarwegen is het niet toegestaan om een ligplaats in te nemen.

De Zuid-Hollandse vaarwegen tellen 112 houders van woonschepen met een ontheffing of vrijstelling. Tien van deze woonschepen liggen in de vaarstrook of op andere gevaarlijke plaatsen en belemmeren daarmee een goede en veilige doorvaart. Hiervan liggen er drie te dicht bij een brug. GS willen deze drie ligplaatsen beëindigen. De eigenaars van de andere zeven woonschepen mogen hun ontheffing behouden. Zij kunnen op hun woonschip blijven wonen. Nieuwe eigenaren of bewoners krijgen echter geen ontheffing meer. De betreffende ligplaatsen komen dan te vervallen.

Voor 31 van de 34 woonschepen in de Rijn ten westen van Leiden en het Additioneel Kanaal tussen Katwijk en Voorschoten blijft alles voorlopig bij het oude. Als de scheepvaart op deze vaarwegen toeneemt, kan de provincie wel besluiten om nieuwe eigenaren geen ontheffing meer te geven voor een ligplaats. Voor 71 van de huidige 112 ligplaatsen met ontheffing of vrijstelling verandert er ook in de toekomst niets. Deze woonschepen liggen buiten de vaarstrook en naastgelegen veiligheidsstrook. Ook liggen ze niet op gevaarlijke punten.

In de provincie zijn ongeveer 275 ligplaatsen voor recreatievaartuigen bij de eigen woning. De eigenaren van 140 ligplaatsen kunnen hun ontheffing behouden en gebruik blijven maken van hun ligplaats. Nieuwe eigenaren van de woningen krijgen echter geen toestemming meer. De betreffende ligplaatsen komen dan te vervallen. Voor zo’n 25 ligplaatsen in de Rijn ten westen van Leiden en het Additioneel Kanaal tussen Katwijk en Voorschoten blijft alles voorlopig bij het oude.

Alle 112 betrokken eigenaren van woonschepen en alle grondeigenaren van percelen met een ligplaats voor woonschepen worden met een brief op de hoogte gesteld. Wie op het beleid wil inspreken, kan dat doen via www.zuid-holland.nl/ligplaatsen.

GS besluiten in maart volgend jaar over het gewijzigde beleid. Daarna zullen Provinciale Staten stemmen over de juridische verankering van het beleid en de wijziging van de vaarwegenverordening.

Advertentie

Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×