Lex Silencio Positive na vijf jaar ingevoerd

Leiden heeft de ‘Lex Silencio Positive’ ingevoerd. In 2006 trad de LSP europabreed in werking en nu heeft ook de gemeente een hele serie verordeningen aangepast om aan de richtlijn te voldoen die ervoor moet zorgen dat overheden voortaan altijd tijdig een beslissing nemen op tal van aanvragen. Als een besluit op een vergunningaanvraag niet binnen de wettelijke termijn is genomen, wordt de vergunning voortaan geacht van rechtswege te zijn verleend. Er zijn wel uitzonderingen. Met name als er ‘dringende redenen van algemeen belang’ zijn om er vanaf te wijken. Als een besluit de belangen van derden raakt zal het LSP meestal niet van toepassing zijn. Op 1 januari 2012 loopt de overgangsperiode af waarbinnen overheden de richtlijn moeten hebben geimplementeerd.

Tussen neus en lippen door wordt in de 78 pagina’s tellende notitie ook het verminderen van het aantal coffeeshops in Leiden – van 12 naar 8 – geregeld. Nog minder coffeeshops of zelfs geen enkele is een oude wens van het CDA in Leiden. Burgemeester Lenferink zei in het verleden al eens daar mordicus tegen te zijn, omdat je een paar mensen vreselijk rijk maakt als er slechts enkele coffeeshops overblijven.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×