Spoeddebat over vertraging RijnGouwelijn

De VVD en GroenLinks in Leiden hebben gezamenlijk een spoeddebat aangevraagd over de RijnGouwelijn. De twee partijen willen aanstaande donderdag van wethouder Robert Strijk horen waarom er nu opnieuw vertraging ontstaat en wat daar aan gedaan kan worden. Fractievoorzitter Paul Laudy van de VVD eist tempo en resultaat: “Anders willen we ons geld terug”. Pieter Kos, de voorman van GroenLinks hoopt vooral dat de RijnGouwelijn en de Rijnlandroute losgeknipt kunnen worden.

Door die koppeling loopt de besluitvorming over de RGL nu maanden vertraging op. Eerder was het de bedoeling dat de provincie al eind vorig jaar naar buiten zou komen met een haalbare tracévariant. Doordat het geld van de twee projecten nu op één hoop is gegooid, moet er van VVD-minister Schultz ook één haalbaar plan komen voor de twee projecten samen.

De VVD en GroenLinks willen donderdag van Strijk weten wanneer de gemeenteraad en de stad bij de plannenmakerij worden betrokken, welke alternatieven er nog over zijn en in hoeverre Leiden invloed heeft op de uiteindelijke keuze. Het antwoord hadden ze ook gisteravond al kunnen horen tijdens de informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden in Alphen aan den Rijn. Daar gaf gedeputeerde De Bondt (VVD) een toelichting op de voortgang.

Ze stelde daarbij in een enorm ingewikkelde onderhandeling te zijn met het rijk, de provincie, de regio’s en de gemeenten. Die zijn allemaal niet alleen bij de RijnGouwelijn betrokken, maar hebben allerlei afspraken ook vastgelegd in contracten. En die contracten daar kan De Bondt niet zomaar onderuit. “In Leiden heeft de commissie Staal geconcludeerd dat Leiden niet onder de afspraken uit kan. Dat zegt ook wel iets over de positie van de provincie”, aldus De Bondt.

Welk tracé het wordt zal niet zozeer afhangen van de Leidse wensen, maar van de uitkomst van de maatschappelijke kosten/baten analyse die de provincie aan het maken is. Na afloop daarvan worden de kosten van de verschillende varianten afgewogen tegen de vervoerswaarde en daar rolt dan het beste tracé uit. De Bondt gaat er vanuit dat alle partijen zich achter zo’n beste keuze zullen scharen. Dat is ook de enige manier om tot nieuwe overeenkomsten te komen.

Geld blijft in het hele proces een belangrijke factor. De Bondt: “Ik weet wat een reiziger mag kosten. Dan kan ik niet hier ineens op een veel hoger bedrag uitkomen als dat een beter tracé oplevert. Dan weet je zeker dat het ten koste gaat van andere OV-trajecten, want het totale budget blijft gelijk. De Bondt heeft het op dat vlak toch al moeilijk. Als provinciaal bestuurder moet ze in het zuiden van de provincie bij herhaling verdedigen dat er relatief zoveel provinciaal geld naar dit deel van Zuid-Holland gaat. Omdat dit gebied een groeiregio is met volop ontwikkelingskansen, komt ze daar tot nu toe mee weg. Maar dan moeten de RGL en de RLR niet tot verslechteringen leiden in de rest van de provincie.

Leiden Regio RijnGouwelijn RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×