Miljoen extra voor oplossen knelpunten Trekvaartplein

De problemen tussen de gemeente Leiden en de bewoners van het Trekvaartplein lijken te zijn opgelost. De afgelopen jaren stonden in het teken van de komende herstructurering van het woonwagenkamp, inmiddels is een begin gemaakt met de uitvoering. Op niet alle punten was echter overeenstemming, maar burgemeester Lenferink heeft goede hoop er nu definitief uit te zijn. De prijs van de kavels waar mensen zelf een woning mogen bouwen gaat omlaag, omdat de gemeente een deel van de kosten voor aanleg van nutsvoorzieningen voor haar rekening neemt. Ook de bestrating bij die bouwkavels komt voor rekening van de stad.

Verder worden er alsnog 12 extra vierkamer woonwagenwoningen gebouwd. Daarmee is het aanbod nu in overeenstemming met de vraag. Eerder was er niet voldoende geld om aan alle wensen van de bewoners tegemoet te komen, maar woningcorporatie De Sleutels bleek bereid om een bedrag van 880.000 euro uit een herstructureringsfonds te steken in 11 extra woningen. De 12e komt voor rekening van Portaal.

De herstructurering van het Trekvaartplein is inmiddels gestart. Het buurthuis is gesloopt en het voormalige voetbalveld is bouwrijp gemaakt. Om te voorkomen dat individuele bewoners het proces kunnen dwarsbomen als ze het ergens niet mee eens zijn, komt de gemeente terug op een oude afspraak uit 1983. Toen was het nog de bedoeling om het kamp op basis van vrijwilligheid op te delen in meerdere kleine kampjes. In de huidige plannen blijven er aan het Trekvaartplein 90 standplaatsen en is een deel inmiddels verplaats naar Roomburg. Het college vraagt de gemeenteraad nu om expliciet te besluiten dat er desnoods ook procedures gestart kunnen worden tegen bewoners die niet meewerken. In het uiterste geval kunnen dwarsliggers dan worden weggesleept.

Burgemeester Lenferink verwacht dat de herstructurering over twee jaar kan worden afgerond.

Leiden Trekvaartplein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×