Vragen CDA en GL over basketbalveld Nieuw Leyden

Het CDA en GroenLinks stellen het college vragen over het in de wijk Nieuw Leyden beloofde basketbalveld. Beide partijen hebben begrepen dat een dergelijk veld aan de wijkbewoners is beloofd, omdat de twee velden aan de Marnixstraat en de Bernhardkade zijn verdwenen. De partijen willen van burgemeester en wethouders weten of zij van die toezegging op de hoogte zijnn en of het veld nog voor de zomer aangelegd kan worden. Verder menen het CDA en GL dat het veld betaald moet worden uit de opbrengst van het bouwproject Nieuw Leyden, omdat de komst van deze wijk de reden was dat de beide andere velden verdwenen. Die velden moesten plaatsmaken voor woningen en een politiebureau. De partijen willen weten of het college het hier mee eens is en hoeveel geld er voor de aanleg van het veld beschikbaar is.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×