Drie kwart Leidenaars sport in 2016

Als het aan het college ligt, sport of beweegt 75% van de Leidenaars in 2016. Dit staat in de sportnota Verleiden tot bewegen, die vandaag voor inspraak vrijgegeven is. Het college wil ruim €30 miljoen beschikbaar stellen en daarmee investeren in voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen, in verenigingsondersteuning en in sportstimulering. Er zal volgens de nota geïnvesteerd worden in nieuwe sportvoorzieningen in Leiden Zuid-West. Daarnaast zal het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd worden aan de bestaande sportaccomodaties.

De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie en het advies van de Leidse Sportfederatie (LSF) zijn bij de vaststelling van het nieuwe beleid meegenomen.De inspraaktermijn loopt tot 10 augustus.

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×