De plannen voor het Sanders complex, een modern appartementencomplex aan de Zoeterwoudseweg, kunnen dankzij de fusie met DUWO nu weer uit de koelkast. (Illustratie: SLS Wonen).

SLS Wonen en DUWO bundelen hun krachten

SLS Wonen en DUWO hebben een intentieovereenkomst ondertekend ter voorbereiding op een fusie. Vanaf 1 januari 2013 bundelen de twee specialisten op het gebied van studentenhuisvesting hun krachten. De aanstaande samenwerking leidt tot optimaal gebruik van elkaars expertise, schaalvergroting en meer financiële armslag.

Vincent Frequin in gesprek met SLS-directeur Lisa Johnson over de fusie met DUWO.

Volgens Lisa Johnson, directeur-bestuurder SLS Wonen, is de fusie met DUWO niet gedwongen: “Het was niet noodzakelijk. Wij kunnen zelfstandig functioneren, al komt er wel zwaar weer op de corporaties af. Dit geeft ons veel meer mogelijkheden, door deze fusie ontstaat er een krachtige en ondernemende specialist op het terrein van de studentenhuisvesting in de randstad. DUWO en SLS Wonen zijn complementair, beiden hebben hun eigen expertise. SLS richt zich voornamelijk op de bestaande binnenstedelijke voorraad, waar DUWO veel bezig is met nieuwbouw.”

Daarnaast noemt Johnson schaalvergroting als een positief gevolg van deze fusie. Er kan nu effectiever gewerkt worden, zo wordt het makkelijker voor studenten om te verhuizen naar een andere studentenstad en worden de beheerkosten voor DUWO en SLS aanzienlijk lager. Het samengaan met DUWO zorgt voor meer financiële armslag. Plannen voor Langebrug en het Sanders-complex moesten op een laag pitje gezet worden, maar die kunnen nu meer naar voren worden gehaald.

De bestaande kantoren in Leiden, Den Haag, Delft en Amsterdam/Amstelveen blijven op dezelfde manier werken als nu. Ook de naam SLS Wonen blijft bestaan, al maakt SLS vanaf 2013 officieel deel uit van de DUWO-groep. Beleid en dienstverlening zullen volgens Johnson niet veranderen. De komende maanden worden de fusieplannen verder uitgewerkt en worden de nodige formaliteiten doorlopen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×