SP maakt zich sterk voor schuldhulpverlening

Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Leiden een nieuw ‘Beleidskader Schuldhulpverlening’ vastgesteld. “We hebben vorig jaar gestreden om niet op schuldhulpverlening te bezuinigen en door te gaan met het geven aan hulp aan mensen die het nodig hebben. Dat is nu vastgelegd in beleid”, aldus SP-raadslid Louk Rademaker in Nieuws071.

De SP maakt zich sterk om schuldhulp te geven aan dak- en thuislozen, frauders en mensen die eerder al in de schuldhulp hebben gezeten. In het nieuwe beleidskader is hulp aan de laatste twee groepen niet opgenomen.

Rademaker is teleurgesteld dat een raadsmeerderheid van VVD, CDA en D66 dat voorstel niet steunden. “Het hele idee van schuldhulpverlening is dat je mensen die fouten hebben gemaakt een tweede kans geeft.” Volgens het SP-raadslid moet je dan geen uitzondering maken wat voor fouten het betreft. “Iemand met een heel grote schuld kan dat in zijn leven niet afbetalen. Bij schuldhulpverlening zit je een aantal jaar in een strak financieel regime, maar als je laat zien dat je er weer mee om kan gaan, moet je verder kunnen met je leven.”

Voor dak- en thuislozen komt er wel hulp. Al moeten er nog enkele bureaucratische barrières worden weggenomen voor het zover is. “Mensen blijven nu in een cirkel zitten. Als dakloze met schulden kun je geen huis huren. Aan de andere kant heb je zonder huis geen stabiele situatie om van schulden af te komen”. De SP vindt dat organisaties meer moeten gaan samenwerken om dit probleem op te lossen. “De regels moeten de mensen dienen, niet andersom”, aldus Rademaker.

Nieuws071-presentator Ivo van Spronsen vroeg in de uitzending hoe de SP wil voorkomen dat er komend jaar alsnog niet bezuinigd wordt op schuldhulpverlening, vanwege het begrotingstekort van de gemeente Leiden. Rademaker: “Een van de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord voor de SP is dat er niet bezuinigd wordt op zaken die de zwaksten in de samenleving treffen. Wat ons betreft wordt er niet gesneden in minimabeleid en schuldhulpverlening.”

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×