Geen sprake van monopoliepositie na fusie SLS en DUWO

Ook na de aangekondigde fusie tussen SLS Wonen en DUWO blijft er genoeg concurrentie over om van een eerlijke studentenhuisvestingmarkt te spreken. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VVD. Het college oordeelt dat er na de fusie nog steeds meerdere aanbieders van woonruimte voor studenten in Leiden zijn en trekt de conclusie dat er niet gevreesd hoeft te worden van een monopolie-positie.

Gemeente Leiden vindt de positie van Leidse studenten na de fusie van groot belang. De aanwezigheid van voldoende concurrentie/aanbieders is erg belangrijk, vandaar dat de gemeente zich in het verleden heeft ingespannen om te zorgen dat organisaties Ymere en Syntrus/Achmea hun intreden deden op de Leidse studentenhuisvestingmarkt. Een fusie tussen SLS Wonen en DUWO zou dan ook geen probleem moeten vormen.

Desondanks wil de gemeente wel een vinger aan de pols houden. SLS Wonen en DUWO zijn gevraagd het college van verdere processtappen op de hoogte te houden. De gemeente zal de fusieplannen op kritische en onafhankelijke wijze toetsen aan het belang van de stad. Alhoewel er nog geen toestemming is gegeven voor de fusie, ziet het college nu wel al een aantal voordelen voor studenten. Een fusie zou zorgen voor lagere beheerlasten, meer productontwikkeling en het verhuizen naar een andere stad gemakkelijker maken.

Wethouder Frank de Wit: ‘Het allerbelangrijkste is dat door deze fusie er nu projecten gerealiseerd kunnen worden die eerst op de tocht stonden. De situatie is nu dusdanig dat de risico’s te groot voor SLS zijn om zelfstandig door te kunnen gaan.’

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×