Waterschapstarieven gaan omhoog

De tarieven van het hoogheemraadschap van Rijnland gaan volgend jaar met gemiddeld 3,5% omhoog. Dat blijkt uit de Programmabegroting 2013 die het algemeen bestuur op 21 november heeft vastgesteld. Voor een meerpersoonshuishouden met huurwoning stijgen de jaarlijkse lasten met bijvoorbeeld € 3,- en bij een eigen woning met €7,- (WOZ-waarde €239.000).

Het bestuur van Rijnland heeft de stijging van de waterschapstarieven in verband met de aanhoudende economische crisis zo veel mogelijk beperkt. Het hoogheemraadschap start in het najaar van 2013 met de kustversterking in Katwijk. Op de afvalwaterzuiveringsinstallaties worden de komende tijd verschillende innovatieve technieken toegepast. Boezem- en polderkaden worden versterkt, ook met het oog op de klimaatontwikkelingen. Meer informatie staat op www.rijnland.net.

Advertentie

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×