Provincie reserveert 1,5 miljoen voor restauratie rijksmonumenten

De provincie Zuid-Holland reserveert voor komend jaar ruim €1,5 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten. Vanaf morgen kunnen aanvragen worden ingediend. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de restauratie voldoen aan een aantal selectiecriteria zoals de uitvoeringsgereedheid van het plan, een restauratiebehoefte van minder dan 2 miljoen euro aan subsidiabele kosten en cofinanciering van minimaal 50%. Als de subsidieaanvragen meer zijn dan het vastgestelde subsidieplafond van ruim 1,5 miljoen, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de volgorde van behandeling een afweging tussen de verschillende aanvragen. Dit gebeurt op basis van rangschikkingscriteria, waaronder de bouwtechnische staat van het monument, de hoogte van de cofinanciering, herbestemming, bevordering van de werkgelegenheid en het creëren van leerling-werkplaatsen. Aanvragen voor subsidie kunnen tot en met 28 februari worden ingediend. De restauratie van woonhuizen valt buiten deze subsidieregeling. Voor eigenaren daarvan bestaat de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Meer informatie staat op www.zuid-holland.nl.

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×