Oriëntatiecursus Christelijk Geloof

De Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest start op dinsdag 29 januari de ‘Oriëntatiecursus Christelijk Geloof’. Vier avonden lang kunnen de deelnemers kennismaken met de inhoud van het christelijk geloof, inspiratie opdoen en meer inzicht krijgen in de invloed van het christendom op de Nederlandse cultuur. Ook komen vragen aan de orde als ‘Wat is de betekenis van Jezus?’, ‘Hoe is de Bijbel tot stand gekomen?’ en ‘Wat vieren Christenen met Pinksteren?’ Verder is er aandacht voor de invloed van de Bijbel op de schilderkunst van Rembrandt, op de muziek van Bach en op de Nederlandse taal. Heel wat spreekwoorden die we nog steeds gebruiken, komen uit het bijbelboek Spreuken. De cursus is bedoeld voor mensen die al bekend zijn met het christelijk geloof maar er meer over willen leren en voor mensen voor wie het christelijk geloof nieuw is. De cursus vindt plaats op de dinsdagen 29 januari, 12 en 26 februari en 12 maart van 20.00-22.00 uur en wordt gehouden in het gemeentecentrum, Lijtweg 9 in Oegstgeest. De kosten bedragen €15 per persoon, inclusief koffie en cursusmap. Meer Informatie staat op www.ngkoegstgeest.nl/occg

Advertentie

Oegstgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×