Onderzoekers Naturalis hebben toegang tot NWO

Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center kunnen sinds 1 maart voorstellen indienen voor de financieringsinstrumenten van NWO. Naturalis Biodiversity Center is een samenwerkingsverband tussen museum Naturalis en de Universiteiten van Leiden, Amsterdam en Wageningen. Deze universiteiten hebben medewerkers, collecties en financiering ingebracht om samen met Naturalis een centrum op wereldniveau in te richten voor biodiversiteitonderzoek. De Nederlandse Wetenschapsorganisatie NWO heeft besloten de onderzoekers van Naturalis toe te laten tot alle financieringsinstrumenten, op dezelfde manier waarop medewerkers van universiteiten en een aantal andere onderzoeksinstituten toegelaten zijn. Op die manier wordt voorkomen dat de universitaire medewerkers die overstappen naar Naturalis hun toegang verliezen. Toegang tot de NWO-geldstromen helpt Naturalis bij het verder uitbouwen van de wetenschappelijke ambities en bevestigt de intentie van alle betrokken partijen om in Nederland een nieuw topinstituut neer te zetten dat voortbouwt op de wetenschappelijke capaciteit en de collecties die in universitaire biodiversiteitinstituten en Naturalis zijn opgebouwd.       

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×