Evaluatie blauwe parkeerzones afgerond

Uit de evaluatie van de gemeente Leiden blijkt dat bewoners binnen de blauwe zones veelal tevreden zijn, terwijl bewoners erbuiten juist ontevreden zijn. De parkeeroverlast is verschoven en bovendien kosten de blauwe zones de gemeente te veel geld. De proef loopt tot eind 2013.

Audiofragment: Chris de Waard in gesprek met wethouder Robert Strijk over de evaluatie van de blauwe zones.

Wethouder Robert Strijk: “De proef laat zien dat er naast voordelen ook nadelen zijn. Simpele oplossingen om het parkeerprobleem op te lossen zijn er niet. We moeten een goede afweging maken tussen de verschillende belangen in de stad en kijken naar haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak.”

Aanleiding voor de invoering van de blauwe zone was de drukte in de wijken net buiten het centrum. Binnenstadbezoekers hadden de mogelijkheid om hun auto gratis te parkeren. Ook werknemers, treinforenzen en bezoekers van bedrijven parkeerden hun auto in de woonwijken. Met als resultaat dat de bewoners zelf geen plek meer hadden. De invoering heeft er vooral voor gezorgd dat de parkeeroverlast is verschoven naar aangrenzende gebieden. In deze gebieden is er ontevredenheid onder de bewoners, zij ervaren dat hun woonplezier minder is geworden.

De evaluatie van de blauwe parkeerzones bestond uit drie onderdelen: een enquete die door 2800 bewoners en ondernemers in en rondom het blauwe zone gebied werd ingevuld, parkeertellingen en een inventarisatie van de kosten van de blauwe zone. De volledige evaluatie van de proef is te lezen op www.leiden.nl/blauwezone.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×