Voormalig D66-voorman Paul van Meenen is de architect van de nieuwe werkwijze in de Leidse raad. In de binnenzak het - toen nog - geheime resultaat van de onderhandelingen tussen D66, VVD, CDA en SP. (Archieffoto 2010: Chris de Waard).

Nieuwe bestuurscultuur zorgt voor betere sfeer

De sfeer in de Leidse gemeenteraad is de afgelopen jaren volgens betrokkenen sterk verbeterd. Na de invoering van de nieuwe werkwijze in 2010 beoordelen de gemeenteraadsleden het functioneren van de raad positiever. Er is minder vooraf dichtgetimmerd door coalitiepartijen en dat zorgt voor een betere sfeer. Dat blijkt uit onderzoek van vier Leidse studenten Politicologie.

De studenten spraken voor hun onderzoek met politici van verschillende partijen en ook met andere betrokkenen zoals journalisten.

VVD-raadslid Frederik Zevenbergen vond de Zembla-uitzending terug op een oude videoband en zette hem online.

Ook al wordt in er de Leidse raad de afgelopen periode weleens wat gezeurd over de nieuwe bestuurscultuur die af en toe niet wordt nageleefd. Ruim 10 jaar geleden ging het er heel wat feller aan toe, zoals goed te zien is in een uitzending van Zembla uit 2001.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste partijen blij zijn met de nieuwe cultuur. Die bestaat uit twee onderdelen. Een bestuursakkoord waar alle tien de partijen die in de Leidse raad zijn vertegenwoordigd hun handtekening onder hebben gezet en een beperkt beleidsakkoord waarin de vier coalitiepartijen afspraken maakten over 16 majeure punten die de collegedragende partijen in elk geval wilden realiseren. Bijvoorbeeld de aanleg van twee ondergrondse parkeergarages en het afschaffen van de Zorgveiling. Alle overige besluiten worden in principe met wisselende meerderheden genomen. Dat blijkt in praktijk ook veel vaker te gebeuren dan vroeger.

Of de nieuwe bestuursstijl ook na de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt voortgezet hangt af van de wil van de partijen zelf. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste partijen daarin vooral geloven als er nóg minder wordt afgesproken dan nu het geval is. De bedenker van de nieuwe bestuursstijl, voormalig D66-fractievoorzitter Paul van Meenen, is het daar van harte mee eens. De afgelopen jaren liet hij keer op keer weten dat er wat hem betreft helemaal niets meer vooraf wordt vastgelegd.

Voor andere partijen is dat scenario juist een gruwel. VVD-fractievooorzitter Paul Laudy liet onlangs juist weten liever veel meer afspraken vast te leggen in een nieuw collegeakkoord. Logisch, zo blijkt uit het onderzoek. Partijen als CDA en VVD moesten zich vaker dan voorheen neerleggen bij een centrumlinkse meerderheid in de gemeenteraad.

Leiden Bestuursakkoord Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×