Ook lijsttrekker Julius Terpstra van het CDA Leiden onderschrijft de oproep die zijn partij door het hele land doet.

Oproep CDA: 'Geen haat in de raad'

In een door 121 lokale CDA-afdelingen ondertekend manifest roept het CDA op om de scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen die recent in de Tweede Kamer aan de orde van de dag zijn buiten de gemeenteraden te houden. In onze regio heeft het CDA Leiden de oproep ondertekend. Lijsttrekker Julius Terpstra roept alle partijen in de Leidse raad op om de hartenkreet te onderschrijven.

“Wie de laatste weken het debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag het gebeuren. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in de gemeentepolitiek zien we een verharding en  versnippering die ons grote zorgen baart. Eén op de zes raadsleden heeft zelfs te maken met bedreigingen. Het CDA vindt dat we dit in Leiden moeten voorkomen.”

Met het Manifest ‘Geen haat in de Raad’ staan de CDA-lijsttrekkers op om aandacht en inzet te vragen voor deze problematiek. Terpstra: “Het CDA zet in op een Leiden met ‘minder ik en meer wij’. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het fundament van een sterke samenleving.”

Als voorbeelden van de verharding in Leiden noemt Terpstra een boa die afgelopen zomer werd aangevallen in het Plantsoen, terwijl omstanders stonden te filmen. “Maar ook bij het referendum voor het Roomburgerpark werd de onderlinge communicatie onvriendelijk. Dit moeten we niet toestaan. Ik ken Leiden als een verdraagzame stad, waar we omzien naar elkaar en elkaar ook respecteren. We moeten zoeken naar wat ons bindt in plaats van wat ons verdeeld.”

Lijsttrekker Julius Terpstra over het manifest ‘Geen haat in de raad’ in Nieuws071.

Die verharding is volgens de CDA-lijsttrekker niet alleen een probleem van de politiek. “De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambulancepersoneel, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online.”

Na de gemeenteraadsverkiezingen wil het CDA Leiden in de raad het gesprek aan gaan om samen met alle partijen die van goede wil zijn de ‘Haagse toestanden’ te weren. Het CDA Leiden roept alle partijen in Leiden op het Manifest ‘Geen haat in de raad’ te ondertekenen.

Bestuursakkoord
Afspraken om respectvol met elkaar om te gaan, zijn er in Leiden trouwens al veel langer. In 2010 werd op initiatief van toenmalig D66-leider Paul van Meenen een bestuursakkoord opgesteld dat door alle partijen werd ondertekend. Daarin werd een aantal uitgangspunten opgenomen om tot een andere stijl van besturen te komen. Die was destijds niet bepaald optimaal. Eén van de belangrijkste afspraken van toen was dat het collegedragende partijen vrij staat om eigen afwegingen te maken en op zoek te gaan naar wisselende meerderheden in de raad, met uitzondering van een beperkte lijst van 16 punten uit het beleidsakkoord. Wellicht ook een idee om na de verkiezingen weer eens af te stoffen.

Manifest
Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online. En laten we eerlijk zijn: Nederland heeft niets aan spektakelpolitiek waarbij campagnes leiden tot nog meer polarisatie. Het maakt de problemen in ons land niet kleiner en het vinden van draagvlak voor broodnodige veranderingen steeds moeilijker.

En ondertussen verliest de kiezer steeds meer het  vertrouwen in de politiek. Eind vorig jaar gaf zestig procent van de kiezers aan geen vertrouwen meer te hebben in de politiek en de overheid. Vijftien procent is al helemaal afgehaakt. Zij hebben het gevoel dat de politiek er niet meer voor hen is. De onlangs verschenen Atlas van Afgehaakt Nederland brengt de mensen achter de cijfers in beeld. Meerdere groepen haakten al af, nu dreigen ook de ouderen en middengroepen af te haken. Ook zij hebben steeds vaker het gevoel er alleen voor te staan en oude, vertrouwde zekerheden te verliezen.

Lichtpuntjes zijn die gemeenten waar het vertrouwen opvallend stabiel blijft. Het zijn steden en dorpen met een rijk maatschappelijk leven, waardoor mensen meer op elkaar betrokken zijn en zich actief inzetten voor de gemeenschap waar ze leven, wonen en werken. Dit is de coöperatieve samenleving, die ons voor ogen staat: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het geheim van een sterke samenleving.

In maart gaat Nederland weer naar de stembus. Voor de gemeenteraad in uw eigen dorp of stad. Als CDA-lijsttrekkers in heel Nederland willen wij een dam opwerpen tegen  scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen in onze gemeenteraden. Wij roepen alle andere partijen op om constructief campagne te voeren en zich aan te sluiten bij onze campagne: geen haat in de raad. In de nieuwe gemeenteraden gaan wij meteen het gesprek aan om samen met alle partijen van goede wil de ‘Haagse toestanden’ te weren uit onze gemeenteraad. Ook willen we met deze partijen kijken wat we samen kunnen doen om de verharding en de verhuftering in de samenleving te verminderen.

Leiden Maatschappij Politiek Bestuursakkoord Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×