Gisteravond hebben de negen partijen die sinds 19 maart in de Leidse raad zijn vertegenwoordigd onderhandeld over het te sluiten bestuursakkoord. (Foto: Chris de Waard).

Nieuw bestuursakkoord moet einde maken aan 'powerplay' binnen college

Waar D66, VVD, SP en PvdA praten over een beleidsakkoord, zitten bij de gesprekken over het bestuursakkoord alle partijen aan tafel. Vier jaar geleden werd een dergelijk akkoord voor het eerst gesloten. Alle partijen zetten toen hun handtekening onder een serie afspraken die een zeer gewenste nieuwe politieke cultuur moesten borgen.

Een dergelijk akkoord komt er nu weer. Alle partijen hebben al gezegd daar achter te staan. Wel wordt er gezocht naar een manier om niet alleen in de gemeenteraad, maar ook binnen het nog te vormen college van B en W de sfeer te veranderen. Vier jaar geleden werd dat ook al beoogd. Toen werd in het bestuursakkoord de volgende passage opgenomen: “Het College de opdracht te geven om in geval van interne politieke verdeeldheid over een voorstel van een wethouder, deze de gelegenheid te geven verschillende
varianten van het voorstel aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.”

Met die tekst is nog steeds niks mis, maar het werkte de afgelopen jaren niet altijd even goed. ‘Sterke’ wethouders drukten keer op keer toch hun zin door binnen het college en de zo gewenste scenario’s kwamen slechts een enkele keer naar de gemeenteraad. En dan meestal ook niet over de grootste onderwerpen. Zodra het ├ęcht ergens over ging, werd de politieke strijd alsnog binnen de collegekamer uitgevochten.

Dat er ondanks alle goede intenties van vier jaar geleden toch geregeld met deuren werd gesmeten binnen het college, is in elk geval een deel van de raadsfracties nu zat. Er wordt nu dan ook nog meer dan in 2010 gezocht naar manieren om de politieke strijd in de raad te laten plaatsvinden. Bij politieke verdeeldheid binnen het college worden de wethouders vrijwel zeker verplicht om met scenario’s te gaan werken.

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×