"Waterstad Leiden biedt kansen"

In de Leidse ontwikkelingsvisie 2030 wordt weinig aandacht besteed aan het toeristisch en recreatief vaarwater. En dat is een gemiste kans, zegt de Kamer van Koophandel in de nota Ontdek Leiden Waterstad. Na Amsterdam is Leiden de tweede stad van Nederland als het gaat om bevaarbare wateren. De Sleutelstad is daarmee zelfs groter dan Giethoorn. Met een integrale visie en nieuw toeristisch- en recreatief waterbeleid kunnen de economische kansen van het Leidse water veel beter worden benut, staat in de nota. De Kamer pleit onder meer voor een brug in de Langegracht over de Korte Mare, waardoor een betere spreiding van vaartuigen de stad in en uit wordt verkregen.

Audiofragment: Rob Olieroock over de kansen van Leiden als waterstad.

Ook zou er onderzoek naar een tweede passantenhaven gedaan moeten worden en zouden brughoogtes gestandaardiseerd moeten worden. Rob Olieroock, een van de betrokkenen bij de nota, hoopt dat wethouder Frank de Wit het plan wil betrekken bij zijn eigen Waternota, die na het zomerreces wordt verwacht. ”Ik hoop dat onze visie overkoepelend is in de nota van het stadsbestuur”, zei Olieroock in Nieuws071.    

Advertentie

Leiden haven water

Meer in dossier haven

Meer in dossier haven


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×