Honderden demonstranten bij pedoprotest

31

Ondanks een demonstratieverbod voor de wijk waar de veroordeelde pedoseksuele zwemleraar Benno L. sinds kort woont, kwamen er vanmiddag enkele honderden woedende demonstranten naar de Apollolaan in Leiden Zuid-West. De sfeer is grimmig, de politie massaal aanwezig. “Pedo weg, Benno weg!” wordt er gescandeerd. Uit een raam in de seniorenflat hangt een spandoek: “Benno L, voor jou 1 plek, dat is de hel.” Op posters die de demonstranten meedragen staan zijn foto, een verbodsbord met PvdA erop en de tekst “Geen pedofiel in de wijk, bedankt burgemeester Lenferink.”

Een aangroeiende menigte eist luidkeels het vertrek van Benno L. uit Leiden. (video: Chris de Waard).

Het duurt niet lang of Lenferink komt aanfietsen. Ondanks een aanzwellend boe-geroep wordt zijn komst gewaardeerd. “U heeft ballen dat u hier bent”. In het naastgelegen Vlietland College gaat de burgemeester het gesprek aan met een afvaardiging van de demonstranten. Hij belooft nog eens goed na te zullen denken of Benno L. nu nog in Leiden kan blijven. Voor de demonstranten is het antwoord op die vraag al duidelijk: “Of hij gaat weg door de burgemeester, of door ons. Eigenlijk hopen we op het laatste. Dan is Nederland gelijk helemaal van hem verlost.”

Audiofragment: Chris de Waard ging naar de demonstratie en sprak met omwonenden en met burgemeester Lenferink.

Omwonenden zijn er allerminst van overtuigd dat L. zijn leven gebeterd heeft. “Hij stond vrijdag bij het schoolplein en in de Hoogvliet is een speelhoekje voor de kinderen. Voor als de ouders boodschappen doen. Daar is L. ook al gesignaleerd.” Of het allemaal klopt is niet te achterhalen, maar een ding lijkt zeker. De veiligheid van L. is serieus in het geding als hij in Leiden blijft wonen. De deur kan hij niet meer uit. Demonstranten kondigen aan elke dag terug te komen tot hij weg is. Zolang het onrustig blijft, houdt de politie een oogje in het zeil. Rondom de flat staan meerdere politiewagens geposteerd. En die blijven waarschijnlijk nog wel even nodig.

In de wijk wordt huis-aan-huis een brief verspreid met een uitnodiging van de burgemeester om ook de komende dagen met hem in gesprek te gaan. Lenferink wil de hevig geëmotioneerde mensen in groepjes ontvangen of zo nodig individueel. Ze kunnen hem mailen voor een afspraak.

Delen

31 reacties

 1. Armoede, verkeer, slechte voeding, luchtvervuiling, bezuinigingen op de jeugdzorg en huiselijk geweld maken veel meer slachtoffers onder kinderen. Waarom gaan ze daar niet tegen demonstreren?

 2. Ook criminelen die hun straf hebben uitgezeten, moeten ergens kunnen wonen. Waar is het mededogen? Hulde aan burgemeester Lenferink voor zijn beslissing en zijn optreden.

 3. @Dick de vos, meneer L. is recividist. Lees ook de Wikipediapagina over meneer zijn geschiedenis op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Benno_Larue

  Kijk ook deze reportage van de EO afgelopen dinsdag over Jerre W. ook zo’n recidive viezerik
  http://gemi.st/EO_101211375

  Overigens is dit uw persoonlijke mening of de mening van de Partij voor de Dieren? Wat als hij aan uw kinderen komt? Deze meneer is een gevaar voor de omgeving. Niemand wil hem als buurman.

  Lenferink had ook de discussie over deze man kunnen aangaan op het jaarcongres van VNG. Waarom moet de gemeente een uitkering, een woning en huisraad voor Benno L. regelen? Kunt u dat als gemeenteraadslid uitleggen aan mij.

 4. Piet Pekelharing op

  Het is in het belang van de rechtsstaat dat een veroordeelde die zijn straf heeft uitgezeten voorbereid wordt op een terugkeer in de samenleving. Het is immers de rechter die de straf bepaalt en niet ik of een willekeurig andere burger. Die rechter heeft NIET beslist om Benno L. een levenslange gevangenisstraf of een levenslang verblijf in een TBS-kliniek (in goed Nederlands ook wel een opname in een long-stay-afdeling genoemd) op te leggen. Het is dan ook niet aan ons om hem levenslang te geven, hoe moeilijk wij het ook hebben met het feit dat hij zich (met de nodige beperkingen) op straat mag begeven. Het besluit om Benno L. een woonruimte in Leiden aan te bieden is mijn inziens een juist en moedig besluit van onze burgemeester.

  Het is begrijpelijk dat ouders zich ongerust maken. Het is echter een irrationele angst. Deze man wordt door de reclassering in de gaten gehouden.

  Naar alle waarschijnlijkheid lopen er echter nog vele onbehandelde pedofielen rond. Gelukkig zal slechts een klein deel hiervan daadwerkelijk seksueel contact zoeken met minderjarigen. Het risico dat uw kind een pedoseksueel uit die groep, dus iemand die niet bij justitie bekend is, tegen het lijf loopt, is ongewijzigd sinds Benno L. in Leiden is komen wonen.

  Het is daarom irreëel te stellen dat het gevaarlijk is om kinderen alleen over straat te laten lopen sinds bekend is geworden dat Benno L in Leiden woont.

 5. een Leids burger op

  Dus de angst van mensen met jonge kinderen zou irreëel zijn? Lijkt me niet. Eerder heeft Benno L. zich ook al niet aan de afspraken gehouden.Verder gaat het niet om iemand die zich slechts een keertje aan 1 jong kind zou hebben vergrepen.Het betreft een van de grootste zaken op dit gebied.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Benno_Larue

  Hij wordt door de reclassering in de gaten gehouden. Maar juist ook dat "toezicht" laat vaak nogal wat te wensen over. Laatst was er nog een geval van een oplichter die onder toezicht van de reclassering stond maar er desondanks toch wèl in slaagde om naar Duitsland te gaan zonder dat de reclassering daarvan ook maar iets wist.

 6. Piet Pekelharing op

  @ Leids burger:

  De rechtbank heeft Benno L. twee maanden extra celstraf opgelegd vanwege die schendingen van de afspraken met justitie. Deze twee maanden zijn inmiddels voorbij. Het is niet aan mijn persoon of u om die periode te verlengen, hoe vreselijk wij zijn daden ook vinden.

  http://www.nu.nl/binnenland/3617474/benno-l-blijft-nog-twee-maanden-in-cel.html

  "De rechtbank adviseert het OM wel om de voorwaarden te versoepelen als Benno L. begin januari weer vrijkomt. ”Zijn vrijheid mag niet meer worden beperkt dan strikt noodzakelijk.”

  De rechter vindt bijvoorbeeld het verbod om openbare zwemgelegenheden te bezoeken, te algemeen. De rechter erkent weliswaar dat het niet meevalt om een huis voor hem te vinden. ”Maar het kan niet zo zijn dat deze omstandigheden ertoe leiden dat een passende resocialisatie niet realiseerbaar is.”"

  Hieruit blijkt duidelijk dat de rechtbank ervan uitgaat dat Benno L. na afloop van die 2 maanden extra celstraf geresocialiseerd kan worden.

 7. Ik woon zo’n 3 minuten lopen van zijn flat en ben zelf vader van 2 kinderen. Ik vind dat deze man gewoon moet kunnen leven (zij het onder streng toezicht van de reklassering en via zijn enkelband). De video en foto opnamen die momenteel in de media en op internet circuleren van de mensen die vanmiddag stonden te ‘demonstreren’ zijn mijn inziens in het geheel geen reklame voor Leiden.

 8. Lenferink moet het goede "voorbeeld" geven en niet achteraf de plooien uit zijn ondemocratische beslissing proberen te strijken.

  De toewijzing van, van veroorzaakt m.i. nietigheid.

 9. @eldenno, wet je wat geen reclame is voor leiden een pedo onderdak geven tussen scholen en zwembaden,Hij was al meerdere keren in de fout gegaan!!dus zou zo weer kunnen gebeuren,nee wegwezen uit leiden vandaan!!

 10. een Leids burger op

  Citaat Piet Pekelharing:"Hieruit blijkt duidelijk dat de rechtbank ervan uitgaat dat Benno L. na afloop van die 2 maanden extra celstraf geresocialiseerd kan worden" KAN worden ja…..

  Als iemand geen TBS heeft opgelegd gekregen, op proefverlof mag, de voorwaarden verbonden aan de
  vrijlating worden versoepeld, de opgelegde straf is uitgezeten e.d. betekent dat nog niet automatisch dat zo iemand dan geen gevaar meer zou zijn voor de samenleving.

  Juist het zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken zegt iets over deze persoon. Dat hij ook voor dat schenden
  van die afspraken gestraft is (met 2 maanden extra) doet daar niets aan af. Straffen alleen maakt mensen niet beter….
  "Ook heeft hij o.a. onvoldoende meegewerkt met de begeleiding in het beschermd woonproject in Venray waar hij na zijn vrijlating op 7 juni woonde". Ook nee gezegd tegen behandelaanbod enz.,enz.
  http://www.nu.nl/binnenland/3617474/benno-l-blijft-nog-twee-maanden-in-cel.html

  Omdat bovendien de veiligheidsmaatregelen en "toezicht" van de reclassering ook nog wel wat te wensen over laten (zie o.a. mijn reactie van 16-2-2014 21:10 uur) is de vrees van mensen met jonge kinderen terecht en dus niet irreëel. Alleen mensen die geen kleine kinderen daar in de buurt
  hebben of mensen die daar wel kleine kinderen hebben maar denken dat zo’n enkelband wel een afdoende veiligheidsmaatregel zou zijn en een blind vertrouwen hebben in de reclassering vinden de angst of bezorgdheid irreëel.

  Het gaat hier niet zozeer om het oordeel van de rechter (waar burgers best wat van mogen vinden hoor…) maar om de beslissing van de burgemeester.
  Die moet een afweging maken tussen enerzijds de belangen van slechts 1 persoon (niet alleen diens resocialisatie, maar ook bescherming van Benno L. ter voorkoming van de door sommigen
  gevreesde "lynchjustitie") en anderzijds de veiligheid en bescherming van vele Leidse kinderen.

  Als de beslissing van de burgemeester zou zijn geweest om Benno L. niet hier in Leiden toe te laten past dat OOK prima binnen de rechtsstaat hoor…..Die is dus hier helemaal niet in het geding. Bovendien zou het niet toelaten van Benno L. in Leiden helemaal
  geen "levenslange" of "verlengde" straf voor hem impliceren. Het zou dan slechts betekent hebben dat er dan een andere plaats voor hem zou moeten worden gezocht.

  Bovendien is nu de mogelijkheid aanwezig dat door de
  beslissing van de burgemeester om hem nu hier wel toe te laten daar een soort precedentwerking vanuitgaat.

 11. Een winkel heeft elektronische poortjes tegen winkeldiefstal.
  En toch zijn er nog steeds mensen die dit gedrag telkens vertonen en ook gepakt worden. De draaideur criminelen.
  Nu gaan we deze man plaatsen in een snoepwinkel (= kinderrijke wijk). Deze geaardheid van deze man is niet af te leren. Dit bezit hij (helaas).
  Het is gewoon wachten wanneer hij zich weer vergrijpt. En dan hoop ik niet dat het uw kind is. Ook al is het in Duitsland!!

 12. De wraakzucht en rancune druipt van de vele agressieve reacties af en zie je terug bij de Leidenaars die protesteren. Dit soort stemmingmakerij en opstootjes rond de komst van een ‘zondebok’ doen mij denken aan hoe in de VS de lynchpartijen tegen zwarten en hoe in Oost-Europa pogroms tegen Joden ooit begonnen. Dit soort opgefokte mensen (die misschien losse handjes hebben en zelf eerder tot kindermishandeling geneigd zijn?) zijn zelf een gevaar zodra ze achter het stuur kruipen met hun agressie en onbeheerste emoties. De kans dat onze (klein)kinderen iets overkomt door een veroordeelde pedofiel is stukken kleiner dan dat ze door een opgefokte medemens worden aangereden (wat niet minder traumatiserend is).

 13. Wat ik me afvraag als ik naar de beelden van die demonstratie kijk: hoeveel van de – laat ik mij zo voorzichtig mogelijk uitdrukken – bezorgde burgers daar zou een strafblad hebben?

 14. Hebjehaarweer op

  Wat een stemmingmakerij! Zoveel mensen staan er niet! Hoeveel inwoners heeft Leiden………

 15. Vader Henk gaf zijn zoon Wesley (naar die voetballer, maar het joch wou niet voetballen) een pak slaag en schreeuwde hem toe dat hij hem de volgende keer het huis uit zou schoppen als hij weer om stilte vroeg om zijn huiswerk te kunnen maken. Moeder Mien gaf dochter Kelly een pets toen ze in een mooie jurk de kamer binnenkwam in plaats van een strakke broek en een kort topje.
  Henk zette de televisie nog wat harder, want hij hoorde "Leiden". Mien, er woont hier een pedo, er is straks een demo. Daar gaan we heen. Hij stond op, bewonderde voor de spiegel zijn bonte tatoeages, keek wat zorgelijk naar zijn buik, deed een glimmend trainingsjack aan en zette een stoere zonnebril op. Kom op, Mien, en neem de honden mee. Daar kwam geblondeerde Mien, in een fel-groen trainingspak, met twee angstaanjagende vechthonden.
  De demonstratie viel een beetje tegen, er was veel politie, maar er kon wel lekker gebruld worden. Ze gingen enigszins voldaan naar huis, maar hadden niet alle frustraties kunnen afreageren. Ze ranselden hun kinderen nog een keer af en lieten zich zuchtend op de bank voor de tv zakken, met een krat bier en een baal chips binnen handbereik. De Leidse burgers hadden geproken. Olé!

 16. Over stemmingmakerij gesproken! Dus alle mensen die zondag bij de apollolaan stonden voldoen aan bovenstaande beschrijving. Nou ‘omwonende’, ik was er helaas niet bij omdat ik momenteel in het buitenland woon, maar in gedachte was ik bij de demonstrerende mensen! Ik had zeker ook gekomen! En nee, ik sla mijn kinderen niet, hang niet de hele dag op de bank, drink niet, heb geen vechthonden en mijn vrouw loop niet in een trainingspak. Ik heb een goede opleiding gehad en denk dat ik het tot nu toe behoorlijk goed gedaan heb. Ik kan het alleen niet eens zijn met de ‘linkse’ mensen die de heer B. Larue graag een tweede kans willen geven. Niet in Leiden, niet elders in Nederland en wat mij betreft ook niet in Duitsland. Die man heeft weet-niet-hoeveel kinderlevens verwoest met z’n praktijken! En volgens justitie is meneer na 3 jaar voldoende gestraft. Prima, maar zadel dan niet de bevolking op met zo’n vreselijke man! Dhr. Lenferink stelt dat als alle gemeenten nee zouden zeggen, er een onoplosbaar probleem is. Dat is inderdaad zo, maar het is dan aan justitie om dit op te lossen. B. Larue kan er in feite niks aan doen dat deze situatie is ontstaan, hoewel ik geen medelijde met hem heb.
  Natuurlijk komen de hardst schrewende Leidenaren in beeld en dat zijn vaak niet de mensen met een hoge functie, maar die mensen zijn wel eerlijk en zeggen wat ze vinden. Naast deze mensen stonden er nog vele ‘fatsoenlijke’ mensen op de Apollolaan. Mensen met kinderen, mensen met kleinkinderen, die niet willen dat misschien hun (klein)kind straks het volgende slachtoffer van B. Larue is. Ik geloof niet dat je dit die mensen kwalijk kan nemen.

 17. Armoede, verkeer, slechte voeding, luchtvervuiling, bezuinigingen op de jeugdzorg en huiselijk geweld maken veel meer slachtoffers onder kinderen. Waarom gaan ze daar niet tegen demonstreren?

  Op die vraag komt geen antwoord.

 18. Goede vraag buurtbewoner. Dat zijn dingen waar je ook voor zou moeten demonstreren. Het probleem is denk ik dat mensen niet weten waar ze daarvoor moeten zijn.
  Armoede/slechte voeding: Lijkt me enigzinds met elkaar gekoppeld. Ik ken trouwens een aantal mensen die het niet zo breed hebben, maar wel gelukkig zijn. Slechte voeding is voor mensen zonder armoede een keuze.
  Verkeer/luchtvervuiling: Misschien ook wel aan elkaar te koppelen. Je zou in Groningen kunnen gaan wonen? Ook een keuze wat mij betreft. Op luchtvervuiling in het algemeen heeft de burger niet zo veel invloed.
  Bezuinigingen: Geldt voor meerder zaken: Onderwijs, jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg. Tja, heb ik over nagedacht. Feit is dat er bezuinigd moet worden en je kan het nooit goed doen. Zelfs op secundaire zaken als cultuur (verhogen BTW) komen boze reacties. Waar moet je dan op bezuinigen? Ik weet het werkelijk niet. Voor alles is wel iets te zeggen.
  Huiselijk geweld: Kan je ook niet zo heel veel aan veranderen. Als mijn vrouw opmerkt dat ergens sprake is van huiselijk geweld, maakt ze hier natuurlijk melding van bij jeugdzorg. Veel meer kan je niet doen helaas.

  B. Larue is een probleem met een gezicht en een verblijfplaats. Het maakt mensen boos en daardoor komen er zulke reacties denk ik.

  Maar goed. Dat is hoe ik het zie.

 19. Piet Pekelharing op

  @Leids burger: "Bovendien zou het niet toelaten van Benno L. in Leiden helemaal geen "levenslange" of "verlengde" straf voor hem impliceren. Het zou dan slechts betekent hebben dat er dan een andere plaats voor hem zou moeten worden gezocht."

  Inderdaad heeft de rechter niet uitgesproken dat Benno L. persé in Leiden moet resocialiseren. Maar als alle gemeenten hem zouden weigeren zich te vestigen komt het in de praktijk op levenslang neer. Een stabiele thuissituatie is nodig om een nieuw bestaan op te bouwen waarin hij kinderen kan vermijden. En bedenk dat toezicht houden op een rondzwervend persoon nauwelijks mogelijk is.

  Zie hiervoor: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/ophef-leiden-over-benno-l#node_697221

  Daarnaast merk ik op dat uit het feit dat hij tot twee maanden extra celstraf veroordeeld is vanwege het breken van de voorwaarden, blijkt dat de controle in zijn geval wel degelijk effectief is.

 20. Drukte & Gedoe op

  De ‘actievoerders’ kunnen een voorbeeld nemen aan burgers die zich als vrijwilliger inzetten om zedendelinquenten op het rechte pad te houden. Ook deze vrijwilligers gruwen van de delicten die gepleegd zijn, maar willen niet schreeuwend langs de lijn staan. Ze steken liever de handen uit de mouwen.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3506943/2013/09/10/De-middeleeuwse-schandpaal-is-terug.dhtml

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3598623/2014/02/17/Pedoseksuelen-zijn-nergens-welkom.dhtml

 21. Kees Aret-Oosterveer op

  Het is gewoon niet te geloven, hoe sommige mensen reageren. Opvallend veel van hen begrijpen ook helemaal niets. Je kunt toch weten, dat men met straffen in zulk een geval niet ver komt. Die man is genoeg gestraft met zijn zogenaamde „geaardheid". Het zou dan ook niet over verder straffen moeten gaan want daarmee krijg je deze „ziekte" ook nooit weg. Maar je moet je over de veiligheid van de overigen, vooral over potentiele slachtoffers, zoals onschuldige kinderen, zorgen maken. Er is dus maar één mogelijkheid: deze man op de een of andere manier weg te sluiten ,zodat hij niet meer zoiets kan doen, want ik denk, dat hij met zekerheid herhaald in zijn oude gedragspatroon terugvalt. Hij kan gewoon niet anders, want dat is zijn leven.
  Dus alleen maar uit Leiden wegjagen, daarmee is het probleem niet opgelost. In de hele wereld leven kinderen, die ook allemaal e v e n belangrijk zijn als de kinderen in Leiden.

 22. Piet Pekelharing op

  Het is gewoon niet te geloven dat sommigen niet begrijpen dat wij in een rechtsstaat leven en het dus de onafhankelijke rechter is die de straf bepaalt en niet de volksmeute.

  De rechter heeft beslist de man geen TBS op te leggen, dus moet hij na afloop van zijn celstraf gewoon weer in de samenleving worden opgenomen.

  Dat in Nederland een verdachte TBS kan ontlopen door eenvoudig te weigeren een psychiatrisch onderzoek te ondergaan kunnen we betreuren. Dit maakt echter wel ons rechtssysteem en is gebaseerd op een arrest van de Hoge Raad. Ik verkeer niet in de illusie dat ik het allemaal beter weet dan de Hoge Raad, anderen op dit forum kennelijk wel.

 23. Ik denk niet dat op scholen de beginselen van de rechtsstaat worden uitgelegd en verhelderd. Wat ze er wel doen? Met computertjes spelen of zo? Het onderwijs leidt PVV’ers op.
  Goed optreden van burgemeester Lenferink bij Nieuwsuur vanavond. Leiden moet trots zijn op deze moedige en verstandige burgemeester.

 24. Nou Piet Pekelharing, ik snap dat het rechtsysteem zo werkt en dat na een celstraf een ex-gedetineerde weer opgenomen moet worden in de maatschappij.

  Jammer alleen dat de maatschappij/samenleving niks gevraagd wordt. Die wordt opgescheept met zo’n eng figuur. Feit is dat hij gesignaleerd is bij schoolpleinen en speelplaatsen. Het is in mijn ogen dan ook logisch dat de samenleving het niet pikt dat B. Larue daar gaat wonen.

  Ik woon in het buitenland, maar laat ik het zo zeggen: Mocht B. Larue bij het schoolplein van mijn kind staan, dan sta ik niet voor mezelf in. Hij heeft niks te zoeken bij schoolpleinen! Ik denk dat hij het dan niet meer kan navertellen. Justitie heeft al bewezen op een verschrikkelijke manier te falen, dus daar zal ik niet meer op vertrouwen. Er zijn er nog velen die er net zo over denken als ik, dus ik zou B. Larue aanraden zich niet meer in de buurt van kinderen te begeven.

 25. Piet Pekelharing op

  Eric schrijft: "Feit is dat hij gesignaleerd is bij schoolpleinen en speelplaatsen."

  Waarop baseert u dit? Baseert u dit op de geruchtenstroom of heeft u verklaringen die aangeven dat zij hem ZELF hebben gezien?

 26. Normale Burger op

  Wie anders is dan ik normaal vind moet opdonderen. Anders kan ik niet voor mijzelf instaan. Dat is normaal.

 27. Is het misschien mogelijk om het oude gedachten goed van mies bouwman terug te haen alleen dannu een dorp ceeren met ex criminelen waarin ze hun eigen samen leving creeren en dan onder camera toezicht van de reclasering huneigen maatschappij kunnen opbouwen. Al dan nie of dit een democratie wordt of een dictatuur (ik hoor een nieuw progamma vor john de mol)

 28. Waar ik een walgelijk gevoel aan overhoudt zijn sommige reacties van buurtbewoners. Die aangeven; ik heb er geen moeite mee. Hij moet toch ergens wonen. Hij moet een kans krijgen.

  Met alle respect, hij heeft ruim 50 kinderen misbruikt. Hoe kan je dan in hemelsnaam zeggen dat iemand hier de kans moet krijgen om weer te integreren, terwijl is bewezen dat Benno L. een recidivist is?

  De oplossing heb ik ook niet. Een hutje op de hei, terug naar Duitsland, in een andere o.i.d. lost het probleem niet op. Mijn broertje die verstandelijk beperkt is zit daar dichtbij op school. Ik vind het geen fijn gevoel persoonlijk dat hij nu zo dichtbij woont. Angst ja, en die angst lijkt me nogal gegrond.

  Ik ben benieuwd naar wat er allemaal gaat gebeuren.

 29. Piet Pekelharing op

  Wanneer beseft men eindelijk dat een rondzwervende (ex-)zedendeliquent een veel groter gevaar voor de samenleving oplevert dan ééntje waarvan de verblijfplaats bij politie en justitie bekend is?

  Het is voor de reclassering nauwelijks of niet mogelijk om toezicht uit te oefenen op een ex-gedetineerde zonder vast woon- en verblijfplaats.

  Bovendien kan een zedendelinquent in een stabiele woon- en werkomgeving makkelijker een nieuw leefpatroon ontwikkelen waarin hij contact met kinderen vermijdt. Indien hij steeds opgejaagd wordt en voortdurend op zoek moet naar een nieuwe verblijfplaats en werk zal hij geen vast dagritme kunnen ontwikkelen. Het lijkt mij dat het dan voor hem veel moeilijker situaties te vermijden waarin hij met kinderen in aanraking kan komen.

 30. Mies/dennis, UTOPIA. de bewoners er nu uit en de pedo’s, criminelen en ander zwaar gespuis erin.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline