De nieuwe wethouder financiën, Marleen Damen, overhandigt de jaarrekening aan Pieter Kos, plaatsvervangend vice-voorzitter van de gemeenteraad. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente sluit 2013 af met 17 miljoen in de plus

De gemeente Leiden sluit het jaar 2013 af met een positief resultaat van ruim € 17 miljoen. Ruim € 12 miljoen vloeit terug in de diverse reserves, zodat het beschikbaar blijft voor lopende projecten die vertraging hebben opgelopen. Het uiteindelijke netto-resultaat valt daarom lager uit: € 5 miljoen. Dat bedrag voegt het college toe aan de algemene concernreserve – het zogenaamde weerstandsvermogen – die daarmee op het gewenste niveau van € 10 miljoen komt.

Audiofragment: PvdA-wethouder Marleen Damen (financiën) over de gemeentelijke jaarrekening 2013.

In het afgelopen jaar zijn er bij enkele projecten, waaronder het Aalmarktproject, financiële tegenvallers geweest. In de zogenaamde Kaderbrief die het college binnenkort aan de gemeenteraad stuurt, worden hiervoor oplossingen voorgesteld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×