Vanaf de publieke tribune van de Leidse Raadzaal kunnen de vergaderingen worden gevolgd. Ze zijn ook thuis te bekijken via de website van de gemeenteraad.

Uitnodiging: Gast van de Raad

Iedereen die nader kennis wil maken met de nieuwe gemeenteraad en het raadswerk kan zich bij de gemeente Leiden aanmelden als ‘Gast van de Raad’. Als Gast van de Raad worden maximaal vijf belangstellenden per keer op het stadhuis ontvangen door een medewerker van de griffie. Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering wordt er dan een rondleiding door het stadhuis gegeven en volgt er uitleg over het werk van de gemeenteraad.

Vervolgens wordt er in de koffiekamer van het stadhuis kort ingegaan op de agenda van de vergadering van die avond. Ook schuift er een raadslid aan met wie kennisgemaakt kan worden. Na de ontvangst kan (een deel van) de vergadering gevolgd worden vanaf de publieke tribune. Tijdens eventuele schorsingen is er tijd voor nadere uitleg en om bij te praten.

Het programma van zo’n avond ziet er als volgt uit:

18.45 uur: Inloop koffiekamer
19.00 uur: Rondleiding stadhuis
19.30 uur: Toelichting op agenda raadsvergadering en kennismaking raadslid
20.00 uur: Bijwonen raadsvergadering vanaf publieke tribune

Per vergadering kunnen maximaal 5 personen zich aanmelden. Wie een keer Gast van de Raad wil zijn, kan contact opnemen met de griffie via 071 – 516 5092 of c.de.heer@leiden.nl. Geef in de mail aan wanneer u te gast wilt zijn.

In 2014 kan dat op de volgende data:

18 september 2014
27 november 2014

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×