DZB blijft het beleid voor de gemeente Leiden uitvoeren. Wel wordt het een stuk lastiger voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zogenaamd 'beschut werk' te vinden. Veel vaker dan nu moeten ze vanaf volgend jaar bij een reguliere werkgever aan de slag. (Archieffoto werkbezoek minister Asscher aan DZB: Chris de Waard).

Meer mensen met arbeidsbeperking naar regulier werk

Per 1 januari aanstaande vervangt de Participatiewet de huidige Wet werk en bijstand. Daarbij wordt er flink bezuinigd op de sociale werkvoorziening en moeten veel meer mensen met een arbeidsbeperking dan nu aan de slag bij reguliere werkgevers. Omdat werknemers vaak huiverig zijn om mensen in dienst te nemen die mogelijk minder productief zijn, neemt de gemeente een aantal van die risico’s weg. Onder meer met loonkostensubsidies.

Audiofragment: Wethouder Damen (PvdA, werk en inkomen) over de invoering van de nieuwe Participatiewet per 1-1-2015.

Dergelijke regelingen bestonden al, maar vanaf 2015 wordt de doelgroep veel groter. Leiden heeft als ambitie dat iedereen in principe aan de slag moet. Lukt dat echt niet, dan wordt er voor de uitkering een tegenprestatie verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk. Het moet daarbij gaan om maatschappelijk nuttige werkzaamheden die geen echte banen verdringen.

Advertentie

Leiden wwb


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×