Meer mensen met arbeidsbeperking naar regulier werk

14

Per 1 januari aanstaande vervangt de Participatiewet de huidige Wet werk en bijstand. Daarbij wordt er flink bezuinigd op de sociale werkvoorziening en moeten veel meer mensen met een arbeidsbeperking dan nu aan de slag bij reguliere werkgevers. Omdat werknemers vaak huiverig zijn om mensen in dienst te nemen die mogelijk minder productief zijn, neemt de gemeente een aantal van die risico’s weg. Onder meer met loonkostensubsidies.

Audiofragment: Wethouder Damen (PvdA, werk en inkomen) over de invoering van de nieuwe Participatiewet per 1-1-2015.

Dergelijke regelingen bestonden al, maar vanaf 2015 wordt de doelgroep veel groter. Leiden heeft als ambitie dat iedereen in principe aan de slag moet. Lukt dat echt niet, dan wordt er voor de uitkering een tegenprestatie verwacht in de vorm van vrijwilligerswerk. Het moet daarbij gaan om maatschappelijk nuttige werkzaamheden die geen echte banen verdringen.

Delen

14 reacties

 1. H. Etiswat op

  Vrijwilligerswerk is meestal gewoon werk waarvoor de burgers en de overheden niet willen betalen. Verplicht vrijwilligerswerk bestaat natuurlijk niet. Die zogenaamde tegenprestatie is dus dwangarbeid. Werknemers hebben rechten (arbeidsrecht!), dwangarbeiders niet. Één kik, een keer nee zeggen, één een ambtenaar onwelgevallige uitlating, uitkering weg. Zo krijgen de voedselbank en de daklozenopvang er straks weer radeloze cliënten bij.

 2. een Leids burger op

  De PvdA is al lang geen partij voor de Arbeider meer:die saklonsocialisten hebben het veel te druk met pamperen van allochtonen, pedofielen e.d.

  Van vrijwilligerswerk is hier, mijns inziens, sowieo geen sprake. Zeker niet als dat afgedwongen gaat worden… Men
  wil meer mensen (met een arbeidsbeperking) uit de bijstand krijgen met behulp van loonkostensubsidies voor de werkgever. Maar dat is natuurlijk helemaal geen garantie dat een baanloze straks dan een reguliere fatsoenlijk betaalde baan zou krijgen en geen waardeloos flexbaantje. Daarover zouden nu juist harde afspraken moeten worden gemaakt.

  Het zou immers niet de eerste keer zijn dat een werkgever "keurig" de subsidie opstrijkt en de betrokkene via de WW weer "keurig" in de bijstand terugkomt of in de ziektewet terecht komt.

  Een (beperkte) tegenprestatie naar vermogen is, op zich, geen slecht idee, maar moet niet gaan leiden tot
  (structureel) "werken voor een uitkering " of verdringing op de reguliere arbeidsmarkt.

 3. Clemens Koets op

  Werknemers die huiverig zijn om mensen in dienst te nemen? Uiteraard!

 4. Leiden heeft als ambitie dat iedereen in pricipe aan de slag moet.
  Bij een werkgever met minimaal het minimumloon,
  pensioenopbouw, enz. neem ik aan.

  Prachtig streven, maar niet realistisch.

  Punt 1 zijn er ongeveer een miljoen werklozen en iets van
  100.000 vacature’s.

  Rekenen maar.

  De arbeidsmarkt: mensen aan werk helpen, werkt dat?
  09-05-14 Vara – EZ

  Punt twee, ouderen willen ze niet meer.

  Oud, werkloos en afgeschreven
  07-05-14 Max – Hollandse Zaken

  Er zijn uiteraard nog meer dingen, maar daar zeg ik misschien op een ander tijdstip iets over.

 5. een Leids burger op

  @Wakker
  En juist omdat er niet voor iedereen betaald werk is, gaat men nu dus die tegenprestatie naar vermogen invoeren.

 6. H. Etiswat op

  ‘Wakker’ schreef over oudere werklozen die massaal worden afgeschreven, botte leeftijdsdiscriminatie dus. Niet gewenst voor een betaalde baan, wel verplicht om werk te verrichten voor een uitkerinkje. Nauwelijks rechten, wel veel plichten.

  Er zijn nu al gemeenten die bezuinigen op personeel als straatvegers en dergelijke, want daar hebben ze immers hun uitkeringsgerechtigden voor. Het is al gebeurd dat om reden van bezuiniging ontslagen gemeentelijke werknemers terugkwamen als dwangarbeiders, die hetzelfde werk moesten doen als toen ze nog een dienstverband hadden.
  De gemeente Leiden kijkt waarschijnlijk begerig naar deze ontwikkeling, vanwege de voorheen ongekende mogelijkheden voor bezuiniging op personeelskosten, zodat er meer geld vrij komt voor bijvoorbeeld grote projecten.

 7. een Leids burger op

  Of het wat is? Nee, het is nog niks en vermoedelijk wordt het ook niets, zoals eerder toegelicht.

  Leeftijdsdiscriminatie is slechts één van de vele redenen waarom mensen moeilijk weer aan het werk komen.
  Ook voor jongeren is het door de crisis moeilijker geworden. (als zij al een baan hebben zijn dat vaak
  flexbaantjes.)

  Het gaat niet alleen om rechten (minimumloon e.d.) voor
  de werkende maar ook om verplichtingen voor de baanloze. Men heeft blijkbaar ingezien dat veel baanloze mensen toch niet aan een reguliere baan kunnen komen. Dan heeft bijvoorbeeld een sollicitatieplicht weinig zin en kan men beter kijken hoe iemand zich, naar vermogen, tijdens de werkloosheidsperiode toch nuttig kan maken voor de samenleving.

  Dus enkele uren per week helpen met invullen van formulieren bijvoorbeeld zou moeten kunnen.

  Maar bij de huidige participatieplaatsen kan iemand al
  verplicht worden voor zo’n 20 uur per week "met behoud
  van uitkering te werken" Schandalig! Dat is geen tegenprestatie meer voor een uitkering, maar "gewoon"
  werken voor een uitkering! Dat zoiets tot verdringing
  op de reguliere arbeidsmarkt kan leiden had ik al opgemerkt, zoals de oplettende lezer natuurlijk al had
  gezien……

  En die verdringing is ook inderdaad reëel:
  http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/345736
  9/2013/06/12/Werkloze-straatveger-moet-voor-uitkering-
  straten-vegen.dhtml

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/
  detail/3567202/2013/12/24/Vernederende-klusjes-voor-
  Amsterdammers-in-bijstand.dhtml

 8. @ een leids burger,

  Ik citeer: Men heeft blijkbaar ingezien dat veel baanloze mensen toch niet aan een reguliere baan kunnen komen. Dan heeft bijvoorbeeld een sollicitatieplicht weinig zin en kan men beter kijken hoe iemand zich, naar vermogen, tijdens de werkloosheidsperiode toch nuttig kan maken voor de samenleving.

  Oh ja,

  Actieplan "55-plus werkt" werkt vooral voor het UWV
  gepubliceerd op 17 juni 2014.

  Steeds meer oudere werknemers raken werkloos en kunnen geen baan meer vinden. Volgens het UWV is er een cultuuromslag nodig. En dat kost geld natuurlijk. Minister Asscher heeft daarom 67 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 45 duizend werkzoekenden van 55 jaar en ouder. Belangrijke onderdelen van het plan zijn sollicitatietrainingen en inspiratiedagen.

  http://www.uwvreselijk.nl

  @ H. Etenswat,

  Niet gewenst voor betaald werk maar wel onbetaald gewenst.

  Nu, zo werkt het niet.

 9. een Leids burger op

  @Wakker
  Ach, misschien wordt het UWV ook nog wel eens keer wakker.

  Er zullen best mensen zijn voor wie een sollicitatietraining (of omscholing) nuttig is. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat het UWV met 67 miljoen voor sollicitatietrainingen, inspiratiedagen e.d. die 45.000 55+ers dan aan een reguliere baan zou helpen….

 10. H. Etiswat op

  Die 67 miljoen euro voor bijvoorbeeld "sollicitatietrainingen en inspiratiedagen" zijn prachtig voor bedrijven die zoiets organiseren, en natuurlijk de verhuurders van zaaltjes waar het plaatsvindt. De werkzoekende heeft er niets aan en werkgevers worden niet gestimuleerd om hen in diens te nemen. De 67 miljoen euro van het ministerie zijn dus weggegooid geld. Er is trouwens werk genoeg, maar er zijn te weinig banen omdat de overheid en burgers er geen geld overhebben en van alles wordt wegbezuinigd. Daardoor is er wel geld voor dure grote projecten, uitgevoerd door aannemers en veel onderaannemers met goedkope arbeidskrachten uit oostelijk Europa.

 11. abrahammofiets op

  gejojo met mensen ! Hou nou toch is op de enige arbeidsplaatsen die groots geschapen worden zijn die voor ambtenaren die zich in zetten om de uitkeringsgerechtigde achter z’n vodde aan te zitten. Handhaving, en fraude bestrijding dat is het werk vd ambtenaar en laat de markt verder het echte werk naar werk doen.

 12. abrahammofiets op

  Scholing, ambacht, en educatie zoeken die het mogelijk maken voor de werkzoekende om aan de slag te komen, is de enige uitzondering op de reguliere taak vd ambtenaar. (Al het overige is gezever en kost heel veel tijd en manuren.)

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline