Eindsituatie wegwerkzaamheden op de A4 bij Leiden een stap dichterbij. 

Wijziging verkeerssituatie A4 bij Leiderdorp

De werkzaamheden aan de A4 bij Leiderdorp zijn bijna afgerond. Hierdoor krijgen weggebruikers in drie stappen te maken met wijzigingen in de verkeerssituatie. Het gaat om het deel ten noorden van de Oude Rijn tot aan de N446, ter hoogte van de Dwarswetering. De aanpassingen maken onderdeel uit van de totale wegverbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden. Deze is eind 2014 een feit.

Stap 1: Nieuwe tijdelijke oprit voor verkeer van N446 naar Den Haag

Op 9 augustus voegt het verkeer dat van de N446 richting Den Haag rijdt in op de A4 via een nieuwe tijdelijke oprit, die zich net voor de Dwarswatering bevindt. De oprit wordt later verlegd tot na de Dwarswatering om zonder slinger in de weg aan te sluiten op de nieuwe hoofdrijbaan.

Stap 2: Verkeer richting Den Haag over nieuwe A4

Op 13 september gaat het verkeer richting Den Haag over een nieuw deel van de A4 rijden. Nu rijdt het verkeer via versmalde rijstroken op de uiteindelijke weghelft richting Amsterdam. In de nieuwe situatie zijn er 3 rijstroken van normale breedte vanaf de HSL tot aan fietsbrug Munnikenpolder. Vanaf de fietsbrug tot aan de zuidzijde van de verdiepte ligging zijn er op dat moment nog 3 versmalde rijstroken. Na de verdiepte ligging krijgen weggebruikers te maken met de reeds in gebruik zijnde hoofd- en parallelstructuur (2+1 rijstroken). De oprit (zie stap 1) wordt op 13 september in haar definitieve situatie in gebruik genomen.

Stap 3: Eindsituatie voor verkeer richting Amsterdam

Op 11 oktober is de weg richting Amsterdam op het wegdeel ten noorden van de Oude Rijn tot aan de N446 (ter hoogte van Dwarswatering) helemaal klaar. De 3 rijstroken hebben dan hun normale breedte. De snelheid in de richting van Amsterdam wordt dan ook verhoogd naar 100km/h.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl/a4 of contact opnemen met Rijkswaterstaat via het gratis telefoonnummer 0800-8002. Ook kunt u terecht in het informatiecentrum A4 aan de Bospolder 11 in Leiderdorp.

Het informatiecentrum is geopend van dinsdag t/m donderdag van 13.00u tot 16.30u en elke eerste zaterdag van de maand van 12.00 uur tot 16.00 uur. Telefonisch is het Informatiecentrum A4 bereikbaar via 071-5424054.

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×