VVD-raadslid Margreet van Wijk neemt als vice-voorzitter van de Leidse gemeenteraad de conceptbegroting voor volgend jaar in ontvangst van PvdA-wethouder Marleen Damen (Financiën). (Foto: Chris de Waard).

Gemeentebegroting gepresenteerd: Leiden investeert vele miljoenen

Leiden investeert de komende jaren vele miljoenen in de stad. Dat blijkt uit de gemeentelijke conceptbegroting voor 2015 die PvdA-wethouder Marleen Damen gisteravond overhandigde aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad, Magreet van Wijk. Het geld gaat vooral naar de binnenstad, het versterken van Leiden als kennisstad, de bereikbaarheid en in de verdere ontwikkeling van Leiden Bio Science Park. Ook gaat er veel geld naar het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Audiofragment: Wethouder Damen van financiën over de gemeentelijke conceptbegroting voor 2015.

Het college investeert € 8 miljoen in de leefbaarheid van de wijken. Naast de wijkvisie van de Zeeheldenbuurt zullen er ook wijkvisies ontwikkeld worden voor Meerburg en de Prinsessenbuurt. En met € 7 miljoen in de Duurzaamheidsfondsen is er ruimte voor initiatieven voor bijvoorbeeld energiebesparing en duurzame mobiliteit. Voor de herinrichting van de Lammermarkt en de Beestenmarkt is € 4 miljoen gereserveerd en voor de fietsenstalling bij het station € 5 miljoen.

De Leidse begroting stijgt met ingang van 2015 met een enorm bedrag van circa 80.000.000 euro. Dat komt door de extra taken die de gemeenten krijgen overgedragen van Rijk en Provincie. Die decentralisaties van de jeugd- en ouderenzorg gaan gepaard met enorme bedragen en dat zorgt ook voor extra risico’s. Daarom verhoogt Leiden de reserves van de gemeente om bij tegenvallers niet in de problemen te komen.

Uit de bestuursrapportage – een voortgangsrapportage van lopende zaken die het college aan de raad stuurde – blijkt dat op de korte termijn een nadeel van € 4,8 miljoen wordt verwacht. Door behoedzaam met te verwachten meevallers om te gaan en daaraan geen bestemming te geven, ontstaat in het meerjarenbeeld tot 2018 een positief saldo van rond de 5 miljoen.

De komende weken buigt de gemeenteraad zich over de begroting voor volgend jaar en zullen er ongetwijfeld ook de nodige wijzigingen worden aangebracht. “En zo hoort het ook,” zegt wethouder Damen: “Daar is ook ruimte voor. We willen samen met burgers, bedrijven en instellingen in Leiden en in samenwerking met de regio te werken aan onze gemeenschappelijke ambities. Daarbij is er veel ruimte voor initiatieven uit de stad.

De begroting en de bestuursrapportage zijn te vinden op www.leiden.nl/programmabegroting en www.leiden.nl/bestuursrapportage.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×